istiharenamazi.com https://www.istiharenamazi.com İstihare Namazı, İstihare Namazı Nasıl Kılınır tr-TR hourly 1 Copyright 2020, istiharenamazi.com Wed, 17 Jul 2013 00:00:00 +0000 Wed, 19 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 İstihare Duası Türkçe https://www.istiharenamazi.com/istihare-duasi-turkce.html Thu, 15 Nov 2018 14:43:02 +0000 İstihare Duası Türkçe;  yapılmak istenen bir şey hakkında, kişinin kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak sebebiyle iki rekat namaz kılıp, dua edip, rüyasında manevi bir işaret görmek ümidiyle uykuya İstihare Duası Türkçe;  yapılmak istenen bir şey hakkında, kişinin kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak sebebiyle iki rekat namaz kılıp, dua edip, rüyasında manevi bir işaret görmek ümidiyle uykuya yatmaya istihare denir. Bir iş yapılmak istendiğinde istihare yapmak menduptur. Rasûlullah Efendimiz ( S.A.V ), Sahabe-i Kiram efendilerimizin önemli işler yapmaları gerektiğinde, istihareye başvurmalarını telkin buyurmuştur. Enes Bin Mâlik Radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi Şerif'te; "İstihare yapan kimse hüsrana uğramaz, istihare eden pişman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez." buyurmuştur. İstihareden önce ve istihareden sonra yapılması gerekli istişareler yapılıp, yapılacak iş hakkında karar verilir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulur: " İş konusunda onlarla istişare yap. İstişareden sonra o işi yapmaya tam olarak karar verince, artık Allah'a dayan ve güven." (Âli İmrân 159)  İstihare namazında nelerin okunacağı hadislerle sabit değilse de, birinci rekatta Fatiha suresinden sonra Kafirun suresi, ikinci rekatta ise İhlas suresinin okunması güzel olarak görülmüştür. Nevevi bunu müstehap olarak görür. İmam Gazali'de İhya'sın da bu sürelerin okunmasının gerekliliğinden bahsetmiştir. İstihare namazı kılındıktan sonra, dünyaya dair hiçbir şey konuşulmadan İstihare duası okunur ve istenilen şeye niyet ederek kıbleye dönmek üzere yatılır. İstihare bu şekilde üç defa tekrar edilir. Hatta rivayete göre Rasûlullah Efendimizin ( S.A.V.) Enes Bin Malik'e (R.A.) istihareyi  yedi kereye kadar tekrar etmeyi telkin ettiği nakledilmektedir.

İstihjare Duası Türkçe Anlamı;  

Allah'ım! Eğer bu iş benim dinim, dünya yaşantım, akibet olarak işim, dünya ve ahiretim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan, bunu bana takdir et ve bana kolaylaştır. Sonra onda bana bereket ver. Eğer bu iş benim dinim, yaşayışım, akıbet olarak işim, dünya ve ahiretim hakkında benim için kötülük olduğunu biliyorsan, bunu benden kaldır, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise bana onu takdir ve nasip et. Sonra beni ona razı kıl. Amin. 

İstiharenin Önemi; 

İstihare,  iyiliği ve kötülüğü kestirilemeyen bir iş hakkında söz konusudur. Eğer işin sevaplı ve hayırlı olduğu kesin olarak biliniyor ise bu iş için istihareye gerek yoktur. İstihare namazı kerahat vakitlerinin dışında istenilen her vakit kılınabilir. Hadislerde vakit belirtilmemiştir. Lakin, istihare namazı ve sonrasında okunacak İstihare Duasının peşinden uyumak gerektiği için, gece yatmadan önce veya sabah namazını kıldıktan sonra, yani uykuya kolay geçilecek vakitlerde kılmak daha elverişlidir.

]]>
İstihare Namazı Hangi Günler Kılınır https://www.istiharenamazi.com/istihare-namazi-hangi-gunler-kilinir.html Thu, 15 Nov 2018 17:07:06 +0000 İstihare Namazı Hangi Günler Kılınır; her insan, yapacağı ve ya olacak bir işin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını öğrenmek ya da en azından bir işaret görmek ister. İşte bu konuda Rasûlullah Efendimiz (S.A.V İstihare Namazı Hangi Günler Kılınır; her insan, yapacağı ve ya olacak bir işin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığını öğrenmek ya da en azından bir işaret görmek ister. İşte bu konuda Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.) ashabına, dolayısıyla bizlere istihare namazını öğretmiş ve bu konuda;" mutluluk istihare namazı kılmakla gerçekleşir." (Hakim) ve " Allah'a istihare kişinin Saadet meselelerinden biridir." (Buhari) buyurmuştur. Mesela bir işe girileceği zaman ya da bir işten ayrılmak istendiğinde istihareye yatılır. Haram işler için kesinlikle yapılmaz.  istihareden beklenen sonucun güzel bir şekilde alınması için, düzgün bir itikada sahip olmak gerekir. Bunun yanında gusül abdestinin de uygun bir şekilde alınmış olması lazım gelir. Kişi istihare namazını başkasına kıldırmak öğrenip kendisi yapar. Kendi bedeniyle yapılacak ibadetleri başkasına yaptırmak caiz değildir. 

İstihare Namazı Ne Zaman ve Nasıl Kılınır;

İstihare için özel bir gün yoktur. Kişi dilediği zaman istihare yapabilir, ancak perşembe geceleri mübarek aylar ve gecelerde yapılması daha çok tavsiye edilir.

İstihare namazı, istenilen vakitte sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Fakat, gece yatmadan önce ya da sabah namazından sonra kılınırsa kişi için uykuya geçmek daha kolay olacaktır. İstihare namazında birinci rekatta Fatiha'dan sonra zammı sure olarak Kâfirûn Suresi okunur, ikinci rekatta ise yine Fatiha'dan sonra zammı surede İhlâs Suresi okunur. Selam verip namaz bitirdikten sonra İstihare duası okunur. Sonra abdestli olmak şartıyla kıbleye yönelip yatılır. Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayra işarettir. Siyah veya kırmızı görülmesi ise şerre işarettir. İstihare namazının bu şekilde yedi gece boyunca yapılması ve kalbe ilk gelene bakılması da hadis-i şerif de buyrulmuştur. Namaz ile istihare duası arasında Konuşulmaz. Sağ tarafa yatılır. Uyumaya çalışırken kalpten "Allah, Allah,..." demek iyidir. Eğer İstihare namazı kılmak mümkün değilse, yalnızca duası ile yetinilir. Meşru ve hayırlı bir iş sebebiyle yapılacak olan istihare, aslında onun istenilen vakitte yapılıp yapılmaması yönünden yapılır. Doğrudan doğruya hayırlı bir iş için yapılmaz. Belli bir sene içerisinde Hacılık görevinin yapılıp yapılmaması yine buna örnek olarak verilebilir. Rüyayı yorumlamak için de, işin ehli bir âlime ya da hocaya danışmak daha faydalı olacaktır.

İstihare Duası; 

Peygamber Efendimiz ( S.A.V )'den İstihare duası şu şekilde aktarılmıştır; 

Not: Bu yazılış sadece yakın bir okuyuştur. Arap alfabesinde bulunan bir çok harf Türk alfabesinde bulunmadığından doğru yazılması mümkün değildir. Bu sebeple arapça yazımdan okunmalıdır.

Allâhümme innî esteHıyruke biı'lmike veestegdiruke bigudratike vees elüke minfeDlikela'zıymi feinneke tegdiru velâ egdiru ve te'lemû velâ e'lemû veente a'llâmûlğuyûb. Allâhümme inkûnte ta'lemû enne hâzelemra Hayrullî fî dî nî vemea' şî vea'gıybeti emrî. Ev gale: a'cilin emri (vâ)cilihi fegdûrhü lî veyessirhü lî sümme bâriklî fîhi veinkûnte te'lemû  enne hâzelemra şerrul lî fî dî nî vemea' şî vea'gıybeti emrî â'ciliemrî (vâ)cilihi fesrifhü a'nnî fegdûrliyelHayra haysü kâne sümme raddıynî bih.

İstihare Duası Anlamı;

Allah'ım! Sen bildiğin için, hakkımda hayırlı olanı senden isterim ve kudretin yettiği için de, ben senden güç isterim.  Senin büyük ihsanından hayır dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter; ben ise güçsüzüm. Sen her şeyi bilirsin; ben bilmem. Sen olacak şeyleri de bilensin. 

Allah'ım! Eğer bu iş, benim dinim, dünya yaşayışım, akıbet olarak işim, dünya ve ahiretim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan, bunu bana takdir et ve bana kolaylaştır. Sonra onda bana bereket var. Eğer bu iş benim dinim, yaşayışım, akıbet olarak işim, dünya ve ahiretim hakkında ben]]> Kuran İstiharesi https://www.istiharenamazi.com/kuran-istiharesi.html Sat, 03 Aug 2019 18:53:47 +0000 Kuran istiharesi; istihare türlerinden en yaygın olanıdır kur'an-ı kerim ile istihare etmek. Peki istihare nedir Öncelikle onu açıklayalım daha sonra kuran ile nasıl yapılır onu anlatalım. İstih Kuran istiharesi; istihare türlerinden en yaygın olanıdır kur'an-ı kerim ile istihare etmek. Peki istihare nedir Öncelikle onu açıklayalım daha sonra kuran ile nasıl yapılır onu anlatalım. İstihare; halkımızın inanışına göre, yapılacak bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamaya, önemli kararlarda yardım almaya yönelmek amaçlarıyla dua edilerek yattığımızda uyarıcı rüyalar görmeyi istemektir. Bazılarına göre gelecekten haber almak gibi algılansa da gelecekten bilgi alınamaz.

Kuran İstiharesi iki şekilde yapılır 

Kuran ayeti istiharesi niyeti

İlk niyet şekli (olumlu): Ya Rabbi, ben Yamani (a.s) biat edeceğim. Ya Rabbi, sen hidayet edensin, yol göstericisin, yapacağım işten rızan var ise beni haberdar eyle. Bu niyeti yaptıktan sonra eğer olumlu içerikli ve rahmet içeren bir ayet çıkarsa, biat etmenizde yani söz vermenizde sakınca yoktur. Ama azapla ilgili olumsuz içerikli ayetler çıkarsa, biat etmenizde sakınca vardır demektir.

İkinci niyet şekli (olumsuz): İlk niyetteki gibi aynı dilekler ile en sonda biat edilmeyeceği söylenir. Bu niyeti yaptıktan sonra eğer olumlu içerikli ve rahmet içeren bir ayet çıkarsa, biat etmemenizde sakınca yoktur. Ama azapla ilgili olumsuz içerikli ayetler çıkarsa, biat etmemenizde sakınca vardır demektir.

Kuran harfleri ile yapılan istihare 

Bu istiharede Allah'tan cc hayır diliyoruz. Örneğin, bir işyeri açmak istiyorsunuz ama bu işle ilgili düşünceleriniz karışık. Ya Rabbi, ben bir işyeri açmak istiyorum. Niyetim para kazanmak ve bu işyerini açıyorum. Bu işyerini açmama karşılık rızanı bilmek istiyorum. Niyetiniz Allah cc size nasıl yanıt vereceğine bağlı olmalıdır. Ve sonra aşağıdaki gibi, İmam Ali (a.s)'nin buyurduğu gibi istihare yapıyorsunuz. Bu istihareye göre de karşınıza "Elif" harfi çıkarsa, bu işyerini açmanızı onaylıyor Rabbimiz. Ama olumsuz bir harf çıkarsa, işyerini açmanızı onaylamıyor demek oluyor.
Müminlerin Emiri Ali İbn Ebu Talib (a.s) şöyle buyurmuştur ki: " Her kim, Allah'tan, Kuran'ın harfleriyle birşeyler sormak isterse, 3 defa Fatiha Suresi'ni okusun ve sonra 3 defa İhlas Suresi'ni okusun. Sonra da, şu duayı okusun:

Allahumme inni tevekkeltu eleyk, ve tefe'eltu bi kitabikel kerim, fe erini ma huve meknub fi sirrik el mahzun ve fi gaybik el meknun ya zül celali vel ikram. "

Yukarıdakiler yapıldıktan sonra, Kuran'ın herhangi bir sayfasını açarak, sol taraftan başlayarak 7 sayfa ileriye gidiyoruz. Yani toplamda arkalı önlü 14 sayfa olmaktadır. 7. sayfanın sağ tarafına gelen sayfa üzerinde duruyoruz. Örnek vermemiz gerekirse diyelim 40. sayfadan sayfayı sağınıza gelecek şekilde açtıysanız, 7 sayfadan sonra sayfanın sağda kalan sayfasının 54. sayfa olması gerekmektedir. Bu sayfadan yani 54. sayfadan, yukarıdan aşağıya d8oğru 7 satır inip, satırın ilk harfini alıyoruz. Ve almış olduğumuz bu harfi aşağıdaki harflerle karşılaştırıp istiharemizin olumlu veya olumsuz olarak nasıl karşılandığını anlıyoruz. Ama satırın başında veya orta kısmında besmele var ise, besmeleyi bir satır olarak sayıyoruz. Yani besmelenin "B" harfi 7. satıra denk geldiyse sonuç olarak "B" harfini alıyoruz. Ama başka bir satıra denk geldiyse, hiç atlama yapmadan normal sayarak ilerleme yapıyoruz.  

Kuran harfleri ile istihare yapıldığında çıkabilecek sonuçlar

Elif= İyi, mutlu ve başarı.
Be= Korktuğu kişilerden fayda görecek
Te= Günahkardı ve tövbe et.
Se= Bu dünyada ve ahirette bolluk verilecek.
Cim= Verdiği kararında fayda bulacak.
Ha= Düşünmediği bir yerden helal servet elde edecektir.
Hı= Bu işi boşver, kötüdür.
Dal=&nbs]]> İstihare Rüyasında Altın Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-altin-gormek.html Fri, 16 Nov 2018 07:17:59 +0000 İstihare Rüyasında Altın Görmek, Rüyada altın görmek her zaman hayra işaret eder. Ancak rüyayı gören kişinin rüyayı nasıl gördüğü ve nasıl yorumladığı da çok önemlidir. Mesela rüyasında altın bilezik taktığını İstihare Rüyasında Altın Görmek, Rüyada altın görmek her zaman hayra işaret eder. Ancak rüyayı gören kişinin rüyayı nasıl gördüğü ve nasıl yorumladığı da çok önemlidir. Mesela rüyasında altın bilezik taktığını gören biri bolluk ve berekete kavuşur. hiç beklemediği bir yerden mirasa ve ya paraya kavuşur. Rüyada altın bilezik görmek beş şekilde tabir olunur. Liderlik, hikmet, evlat sahibi olma, günah ve hile, gam ve keder. Altın bileziği rüyada nasıl gördüğün de çok önemlidir. Rüya ya göre hayır yada şer olarak yorumlanabilir. 

İstihare Rüyasında Altın Görmek, Rüyada elinde bir tane parıl parıl parlayan bir altın olduğunu gören kişi ev sahibi olur. Birden fazla olduğunu gören kişi devletin önemli bir yerinde halka hizmet etmek için çalışır ya da kısa zamanda önemli bir işe terfi eder. Altını mücevher gibi üzerinde taşımak, ağır bir sorumluluk almak demektir. Altının fazlalığı sorumluluğun büyüklüğüne işaret eder. Yerde altın bulmak ve bunu alıp cebine koymak, sıkıntı, gam ve kedere bulaşmak demektir. Altını Kadının taktığını görmek mal ve zenginliğe, erkeğin taktığını görmek üzüntü, sıkıntı, dar geçim ve kedere işaret eder.

İstihare Rüyasında Altın Görmek, Rüyada herhangi bir nesne ile yapılmış parıl parıl parlayan altın görmek, mala, zenginliğe, bolluk ve feraha işaret eder. Maddi ve manevi zenginliğe kavuşacağına, sağlık yönünden de hiç bir sıkıntı yaşamayacağına işaret eder. Çevresinden de büyük bir ilgi ve yardım göreceğine işaret eder. Eski çağa ait altın sikkeler bulmak kısa zamanda ev alacağına ama borca gireceğine işaret eder. 

İstihare Rüyasında Altın Görmek, istihare için yorumcuların bir çoğu altın görmeyi hayra yormazlar. Rüyada kalp şeklinde yapılmış altın ve benzeri şeyleri rüyayı gören kişiyi derde ve zor duruma düşüreceğini söylerler. Bir riayete göre altın zarar ve hüzün demektir. Levha halinde veya uzun şeritler halinde altını gören kişi büyük sıkıntılara ve dar boğaza düşer. işlenmiş takı yüzük, kolye, gerdanlık gibi altınlar da sıkıntı, hüzün, gam ve kedere işaret eder. 

İstihare Rüyasında Altın Görmekİstihare Rüyasında Altın Görmek, Bir rivayete göre rüyasında bir çok altını olduğunu gören kimse kendisine emanet edilenlerle yorumlanır. Elindeki altını başkalarına dağıttığını gören kişi ya alacaklarını toplar ya da borçlarını dağıtır. Rüyada altın sakladığını gören kişi kendisine sır olarak verilen bir şeyi saklar. Yerde altın topladığını gören kişi iş bulur. Altın sakladığını gören kişi sır saklar. Rüyada altını yediğini gören kişi para biriktirir. Rüyada altını saydığını gören kişi para kaybeder. Rüyada kendisine altın paralar verildiğini gören kimse zulme ve haksızlığa uğrar. Rüyada gözlerinin altın olduğunu gören kimse gözlerini kaybeder. 

İstihare Rüyasında Altın Görmek, bazı alimlerde rüyada altın görmenin bolluk, bereket, mutluluk, huzur, evlat, miras, üzüntü ve kederin gitmesine, ilim ve irfan penceresinin açılmasına ve hidayete ermeye yorumlar. Altın taç veya baş örtüsü takmanın imanın artmasına, hidayete ermeye işaret eder.
]]>
İstihare Rüyasında Yeşil Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-yesil-gormek.html Fri, 16 Nov 2018 23:31:41 +0000 İstihare Rüyasında Yeşil Görmek, Manası itibari ile Allah'tan hayır talep etmek demektir. Yani istihare rüyasında görülen bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu, anlamak için Allah'a dua etmek ve istemektir. İnsa İstihare Rüyasında Yeşil Görmek, Manası itibari ile Allah'tan hayır talep etmek demektir. Yani istihare rüyasında görülen bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu, anlamak için Allah'a dua etmek ve istemektir. İnsanın başına gelebilecek hadiselerin, Allah bildirmedikçe bilinemeyeceği öğretilen İslam dinin de, bu konuda Allah'tan hayır umduğumuzu ve hayırlı olanlara gönlümüzü yatıştırması için dua ederiz. Bundan sonrası artık Allah'a tevekküldür. Hadis-i şerifte istihare rüyasında da evleneceğiniz kişiyi rüyada görmek için en güzel yol istihare rüyalarıdır. İstihare eden kimse zarar görmez, istihare eden pişmanlık duymaz ve istihare Peygamberimizin bir sünnetidir. Ümmetine tavsiye ettiği bir dua ve ibadettir. İstihare gerçeği ile ilgili medyada anlatılan Erbakan'ın kızı İstihare rüyası sayesinde evleneceği eşini rüyasında görmüş ve bir gün ABD yolculuğunda uçağa bindiğinde bu kişiyle karşılaştığını ve inanamadığını ve daha sonrada evlendiklerini uzun uzun anlatmıştır. Esasen bu gibi önemli konularda evlenmeden önce birkaç defa istihare edilmeli, Hak Teala'ya sığınmalıdır. Nefsin ve kötü kişilerin araya girmesinden korunması için, Allah'a yalvarmalıdır. Hadis-i şerifte der ki, sen sorunu sor Allah sana bir şekilde cevabı iletecektir. Şayet 7 gece usulüne uygun istihare yapılmasına rağmen kişi rüyasında görmüyor ise ya konuya tam vakıf olmuyordur, ya da henüz sorunun cevabını görmek kişi için hayırlı değildir. Bunu uyumadan önce defalarca tekrar edin, içtenlikle niyet edin ve öyle uykuya geçin.

Her rengin istihare rüyasında bir anlamı vardır; İstihare Rüyasında Yeşil Görmek, görülen renk berrak ve güzelse anlamı da o kadar iyiliğe yorulur. Beyaz renk, ferahlığa ve mutluluğa, sarı renk hastalığa, mavi renk, ümide, yeşil renk kişinin dininin kuvvetine,mor renk şüpheye, kırmızı renk aşka ve sevdaya, pembe renk genç kızlığa ve ümide, siyah renk mutsuzluğa ve kedere, kahverengi uzun seyahate işarettir. Renklerle görülecek rüya, rüyanın şekline ve rengine göre bu maddelere dayanılarak yorum getirilir. Daha sonra da kişinin isteğine bırakmak gerekir.

İstihare Rüyasında Yeşil Görmek

Namazı kılındıktan sonra duası yapılan, uykuda, istihare rüyasında beyaz yada yeşil renkleri görmek hayra, yani şahsın istiharede kendi adına niyet ettiği şeyin hayırlı olduğunu gösterir. Siyah yada kırmızı renkler görmek ise şerre işarettir, yani kişinin istiharede kendisi adına niyet ettiği şeyin kendisi için hayırsız olduğunu gösterir. Eğer kişi 7 gün boyunca Rüya görmezse kişinin kalbine bırakılır.

]]>
İstihare Rüyasında Kalabalık Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-kalabalik-gormek.html Sat, 17 Nov 2018 23:30:50 +0000 İstihare Rüyasında Kalabalık Görmek, hem istihare rüyasında hem de diğer rüyalarda kalabalık görülmesi olacak hayırlı işleri işaret etmektedir. İstihare rüyasında kalabalık gören kişi eğer ticaret ile uğr
İstihare Rüyasında Kalabalık Görmek, hem istihare rüyasında hem de diğer rüyalarda kalabalık görülmesi olacak hayırlı işleri işaret etmektedir. İstihare rüyasında kalabalık gören kişi eğer ticaret ile uğraşıyor ise, bol müşterisinin olacağına ve ağzından hiç duayı eksik etmeyen kişiler için rüya sahibinin dua istemesi yönünde hayırlı olacağını göstermektedir. Rüyasında kalabalık gören kişi için hayatında meydana geleceği güzel pek çok şeye yorumlanır. İstihare rüyasına yatmadan önce her ne niyet ederek Allah'a dua etmişse, o işin rüyayı gören açısından çok hayırlı olacağına, hatta refah ve mutluluk içinde yaşam sürmesine yorumu yapılır. Ayrıca rüyada kalabalık bir ortam gören kişinin çok çalışkan, azimli ve her şeye sebat eden kişi olmasından dolayı hayatında yaşayacağı güzel günlerinde habercisi olmaktadır. Kapalı ya da açık alanlarda görülen kalabalık hiç bir neden olmadan bir sürü kişinin bir araya gelmesine yorumlanır. İstiharede eğer kişi rüyasında kalabalık bir ortamda kendisini başkalarına başkanlık ve komutanlık yaparak görmüşse, herkes tarafından çok sevilen ve beğenilen bir kişi olduğunu gösterir. 

İstihare Rüyasında Kalabalık Görmekİstihare Rüyasında Kalabalık Görülmesi Ne Anlama Gelmektedir, istihareye yatan kişinin gördüğü kalabalık ortam sebeplerine göre farklı olarak yorumlanır. Eğer rüyasında kendisini gördüğü kalabalık iyilik için ise rüyayı gören kişinin niyetinin iyi yönde olduğuna ve dileğinin yerine geleceğini işaret eder. Ancak  kişinin içinde ufacık bir kötü niyet varsa, niyet edip istediği dileğinin kötü niyetli olduğuna yorumlanır. Rüyasında kalabalık bir ortam gören kişi dünyevi hayatında pek çok insana yardımı olduğunu ve Allah'tan istediği dilek ve isteklerinin kısa zamanda yerine geleceğine yorumu yapılmaktadır. Aslında tertemiz niyet edilerek istihare namazı kılınıp ardından kimseye kelam etmeden niyetlenir yatılırsa, rüyasında kalabalık ortamda kendisini görmüşse, Allah'tan ne dilemişse o rüya onun için hayırlara vesile olacak olayların meydana gelmesi şeklinde haber vermektedir. Genellikle rüya sahibinin kendisini kalabalık ortamın içinde görmesi hayırlı olacak işler için habercisi olmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun kalabalık ortamda bulunmak kişinin hangi istekle niyetlenip yatmışsa o niyetinin gerçekleşmesine ve niyetinin hayırlı olduğuna delalet edilmektedir. 
]]>
İstihare Rüyasında Sevdiğini Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-sevdigini-gormek.html Sun, 18 Nov 2018 02:04:01 +0000 İstihare  Rüyasında Sevdiğini Görmek, rüyada sevdiğin kişiyi görmek, sevgili  görmek, rüyada aşık olduğun kişiyi görmek erkek veya bekar kızlar için yeni bir tanışmaya işarettir. İnsanların rüyalarında eski sevg İstihare  Rüyasında Sevdiğini Görmek, rüyada sevdiğin kişiyi görmek, sevgili  görmek, rüyada aşık olduğun kişiyi görmek erkek veya bekar kızlar için yeni bir tanışmaya işarettir. İnsanların rüyalarında eski sevgililerini görmesi ise uzun süredir ödemediği bir borçtan ötürü sıkıntı yaşayacağının bir göstergesidir. Evli kişilerin rüyalarında eski sevgililerini görmesi, aile içinde olan bir  tartışmanın huzursuzluk meydana getirmesinden ötürü bu durum şer olarak nitelendirilir.

Rüyada sevgili görmek, güler yüzlü ise o kişiden iyi haberler alacağınıza, asık suratlı ve sinirli ise o kişiyle tartışma yaşayacağınıza yorumlanır. Sevgiliniz ile gezmek mutlu olacağınıza, kavga etmek ise evleneceğinizin habercisidir. Rüyada aşık olduğunu görmek, doğru yolda mesafe kaydedebilmek için çaba sarf etmeye, sevgilisine kavuşan bir aşığı görmek fayda elde edeceğinize, birisinin size aşık  olduğunu görmek size aşık olan kişiye faydalı olacağınız anlamına gelir.


İstihare Rüyasında Sevdiğini Görmekİslama göre rüya üç çeşittir:
 • Salih Rüya
 • Şeytani Rüya
 • İnsanların yaşadıklarının Etkisiyle Gördüğü Rüyalar
İstihare  Rüyasında Sevdiğini Görmek, her ne kadar geleceğe dair birçok işaret taşısa da geçmiş de yapılan bazı yanlışlıklardan ötürü  bu rüyalar görülüyor olabilir. Mesela kişi daha önceden sevdiği kişiye bunu söylemediyse ve artık sevdiği kişiyle görüşme fırsatı yoksa bu konu hakkında derin üzüntü ve pişmanlık yaşayacağından gördüğü rüyalarda bunun etkisinde gelişecektir. Dolayısıyla bu kişi rüyalarında sevdiği kişiyi  görecek ama onunla tanışmak veya evlenmek için değil ona hissettiklerini aktaramamanın pişmanlığını yaşayacaktır.

]]>
İstihare Nasıl Yapılır https://www.istiharenamazi.com/istihare-nasil-yapilir.html Sun, 18 Nov 2018 14:52:47 +0000 İstihare Nasıl Yapılır, İstihare, kendisi ile ilgili bir işe başlamadan önce o işin kişi için hayırlı olup olmadığını anlaması amacı ile manevi bir işaret alabilmek için abdest alıp iki rekat namaz kılarak uyku İstihare Nasıl Yapılır, İstihare, kendisi ile ilgili bir işe başlamadan önce o işin kişi için hayırlı olup olmadığını anlaması amacı ile manevi bir işaret alabilmek için abdest alıp iki rekat namaz kılarak uykuya yatmaktır. İstihare yalnız namaz ile değil kendine özgü istihare duası ile yapılan bir ibadettir.

Ev almak, araba almak, evlenmek, sınava girmek, uzak bir yere yolculuk yapmak ve benzeri mühim konularda özellikle kişinin hayatını yakından ve birebir etkileyecek konularda istihareye yatmak gerekmektedir. Kişinin kendisi için hayırlı olanı ve hayırsız olandan kendini uzak tutması için Allah'a yalvarmasında istihare namazı oldukça önemlidir.

İstihare namazı kılınmadan önce günahlara tevbe etmek gerekmektedir. Bunun için abdest aldıktan sonra bilinen tevbe duaları okunmalı ve " Allah'ım beni şimdiye dek işlediğim tüm  günahlarımdan arındır ve bu günahları tekrar işlememem için bana hidayet ver" diyerek dua edilir. 

Resulü Ekrem Efendimiz istihare namazını ashabına şu şekilde öğretmiştir.

"Sizden biriniz bir işe niyetlendiği zaman iki rekat nafile namazı kılsın ve şu şekilde dua etsin:

" Allahumme inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es eluke min fadlikel azim fe inneke takdiru ve la akdiru ve ta'lemu ve la a'lemu ve ente allemul guyub."

Türkçe Anlamı,

Allah'ım Sen bildiğin için, senden hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni dilerim. Kudretinden güç isterim. Senin büyük keremini dilerim. Çünkü senin her şeye  gücün yeterken, benim yetmez. Sen her şeyi bilirsin, ben bilmem. Bilmeyenleri bilen ancak sensin.
Allah'ım! Sen bilirsin, eğer bu iş benim dinin, yaşayışım, işimin akıbeti, halim ve istikbalim hakkında hayırlı ise bunu bana nasip ve müyesser eyle.

İki rekat kılınan istiare namazı da şu şekildedir.

Kişi öncelikle gusül abdesti alır ve abdestten sonra da " niyet ettim Allah rızası için iki rekat istihare namazı kılmaya" diye niyet eder. İlk rekatta tekbir getirdikten sonra subhaneke, Fatiha ve ardından kafirun suresi okunur. İkinci rekatta ise Fatiha ve ardından ihlas suresi okunur. Bu şekilde tamamlanıp selam verildikten sonra yukarıda belirtilen istihare duası okunur. 

Bu şekilde istihareye yedi gün boyunca devam edilir ancak her namaz için gusül abdesti almak gerekmez ilk alınan gusül yeterlidir. Gündüzleri de istihareye yatılabilir ancak evla olan yatsı namazının ardından kılınması ve hiç konuşmadan uykuya yatılmasıdır. Kişi bir başkası için istihareye yatamaz bu neden ile istihare namazı kılmak ve öğrenmek sünnettir. İstihare namazı sonunda kişi rüyasında kırmızı veya siyah renk görmüş ise yapacağı iş kendisi için hayırsız, beyaz veya yeşil renkler görmüşse de yapacağı iş kendisi için hayırlı demektir. Rüya gören kişi hayırsız olan işten vazgeçip rüyasına uymalı ve yapacağı işin hayra çevrilmesi için Allah'a dua etmelidir.

İstihare nasıl yapılır, istihareye yatan kişi rüyasında herhangi bir renk  görmeyebilir bu durum da kişi akıl ve mantık çerçevesinde hareket ederek doğru yolu bulmaya çalışmalıdır.
]]>
İstihare Rüyasında Mavi Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-mavi-gormek.html Sun, 18 Nov 2018 20:44:03 +0000 İstihare rüyasında mavi görmek, istihare olmasını istediğimiz olayların ve işlerin kişi için hayırlı olup olmaması için namaz kılınıp, istihare duası edilip kıbleye dönük olarak uyuma durumudur. İstihare ki İstihare rüyasında mavi görmek, istihare olmasını istediğimiz olayların ve işlerin kişi için hayırlı olup olmaması için namaz kılınıp, istihare duası edilip kıbleye dönük olarak uyuma durumudur. İstihare kişi için istenilen niyetin hayırlı olup olmadığını istihare rüyasında Allah tarafından gösterilir. İstihare kişinin iş, evlilik, çocuk ve istenilen niyetler için dua edilip niyet edilme şeklidir. İstiharede olan her olayın, durumun ve rengin bir anlamı vardır ve hepsi ayrı bir anlam taşır.

İstihare rüyasında mavi renk görmek, hayır olarak yorumlanır. Niyet eden ve dilek tutan kişinin duaları ve niyeti kabul olacağı anlamına gelir. İstihare rüyasında mavi renk görmek, kişi için edilen niyetteki iş, evlilik ve çocuğun kişi için hayırlı olacağı ve niyet eden kişiye hayırlı olacak olan bu rüya bereket anlamına gelir.

İstihare rüyası bir ibadet şekli olarak bilinir. Niyet eden ve bu rüyayı görmek isteyen kişi abdest alıp namaz kılması ve ardından istihare duasını okuması gerekir. Istihare rüyasında mavi görmek, gören kişinin temiz kalpli ve iyi niyetli bir insan olduğuna işarettir. Allah tarafından gösterilen bu rüya insanlar için büyük anlam taşır. İstihare rüyasında mavi gören kişi çok şanslı ve bahtı açık biri olduğunu gösterir. İstihare rüyasında mavi gören kişi, hasta ise hastalıktan kurtulup şifa bulacağı, evlenecek ise o kişinin hayırlı bir eş olacağı, fakir ise kısa sürede iyi bir iş kurup zengin olacağı, hamile ise çocuğun hayırlı bir evlat olacağı anlamları taşır. İstihare rüyasında mavi görmek mutluluk ve sevinç anlamlarına gelir.

İstiharede  rüyasında mavi renk gören kişi kısa sürede büyük mutluluklar taşıyacağı ve tüm dilek, niyet ve duaların kişi için hayırlı olup o kişiye şans getireceği anlamı taşır. İrtibata rüyasında mavi renk oldukça önem taşır ve kişiyi rahatlatır. İstihare rüyasında mavi renk gören kişinin enerjisi oldukça yüksektir. İstihare rüyasında mavi renk gören kişi uzun ve sağlıklı bir ömür geçireceği, eski alimler tarafından söylenmiştir.

İstihare Rüyasında Mavi Görmekİstihare rüyasında mavi renk gören kişi ne yapmalı; böylesine güzel ve anlamlı bir rüya her insana nasip olmaz. İstihare rüyasında, mavi renk gören kişi öncelikle Allah'a şükredip bol bol dua edilmelidir. Ardından Allah rızası için şükür namazı kılıp, yasin süresini okumak gerekir. 

İstihare rüyasında mavi renk gören kişi, Allah rızası için pazartesi ve cuma günleri 3 hafta oruç tutması gerekir. Tutulan bu oruç, böylesine hayırlı ve güzel bir rüya için Allah'a şükür etmek için tutulur. İstihare rüyasını 7 gün sürdürüp bol bol dua edilmesi gerekir.

]]>
İstihare Rüyasında Beyaz Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-beyaz-gormek.html Mon, 19 Nov 2018 20:15:15 +0000 İstihare Rüyasında Beyaz Görmek, istihare rüyasında ya da normal gördüğümüz rüyalarda yeşil ve beyaz renk her zaman hayır olarak yorumlanmaktadır. Rüyada beyaz görülmesi oldukça hayırlı bir rüyadır. İstihare P
İstihare Rüyasında Beyaz Görmek, istihare rüyasında ya da normal gördüğümüz rüyalarda yeşil ve beyaz renk her zaman hayır olarak yorumlanmaktadır. Rüyada beyaz görülmesi oldukça hayırlı bir rüyadır. İstihare Peygamber Efendimiz (SAV)'in hadislerinde yer verdiği gibi İslam dininde oldukça önemli olan bir harekettir. İstihare rüyasında beyaz renk görmek gören kişi için hem hayırlı hem de olumlu işlerin gelişeceğine işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin illa hep siyah ya da hep beyaz görmesi söz konusu olamaz. Kişi farklı renklerin içerisinde kendi elindeki bir nesnenin, üzerindeki kıyafetin, ayakkabının, ya da karşısında olan kişinin üzerinde beyaz renk görülmüşse, bu rüyanın yorumlanmasında yorum yapan kişiye çok faydası olmaktadır. İstihare rüyasında görülen beyaz renk, normal zamanda gördüğümüz rüyalar içinde oldukça hayırlara vesile olacak olayların meydana geleceği hakkında tabiri yapılmaktadır. Kişi niyetlenip yattığında eğer beyaz renk görürse, yaşamında alacağı yeni kararlar için ona bir yol gösterici olmaktadır. Ancak kendi hayatını rüyasında gördüğünüz şekilde değilde, kedi kararlarınızı vererek yönlendirmelisiniz. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki, insanoğlu daha dünyaya gelmeden Cenab-ı Hak kaderini önceden yazdığı için hangi kararı alırsa alsın kaderinde ne varsa onu yaşar. 

İstihare Rüyasında Beyaz Görmekİstihare Rüyasında Beyaz Görmek Ne Anlama Gelir

İstihare genellikle kişi bir şey yapmak istediğinde, yapacağı işin onun için hayırlı olup olmadığını anlamak için niyetlenip iki rekat namaz kıldıktan sonra kendisi için hayırlı olanı görmek için Allah'a yalvarıp dua ettikten sonra yatılırEğer rüyanızda beyaz bir nesne, kıyafet, gelinlik, araba, ev ya da her yeri beyaz olarak görürseniz, niyet ettiğiniz dua sizin için oldukça hayırlı olan bir rüya olarak yorumlanır. Kişi istihare rüyasına evlilik, ticaret, seyahat ya da benzeri olan işler açısından aklında küçük şüphesi olanlar hayırlı olup olmadığını anlamak için yatar. Yatılan istihare rüyasında eğer kişi bu şüpheleri için beyaz renk görmüş ise, ticarette, evlilikte ya da seyahatin hayırlı olacağının habercisidir. Bazen genç kızlar sevdiği kişi ya da tanımadığı ve onu istemeye gelen kişi için beyaz renk görmüşse, onula yapacağı evliliğinin çok hayırlı olduğunu işaret etmektedir. Hem istihareye yatılan rüyada hem de diğer rüyalar için beyaz görmek her zaman hayırlı işlerin olmasına ve hayatında olumlu gelişmelerin olacağı yönünde tabiri yapılmaktadır. Rüyada her türlü beyaz renkte görülen objeler rüyayı görmek için yatan kişinin hangi niyeti içinse, onun hakkında her şeyin hayırlara vesile olacağını işaret eder. Pek çok rüya yorumcusu ve istihare yorumunu yapan hocaların beyaz görme konusunda ki ortak düşünceleri bu rüyanın kişi açısından bütün hayırlı işlerin olacağına delalet etmesidir.
]]>
İstihare Rüyasında Sarı Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-sari-gormek.html Tue, 20 Nov 2018 12:56:13 +0000 İstihare Rüyasında Sarı Görmek, İstihare rüyası, iyi niyetle gelecek hakkında bilgi almak, bilinmeyenleri öğrenmek, girişilecek yeni bir işin kişi hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için dua yoluyla Allah'tan yard İstihare Rüyasında Sarı Görmek, İstihare rüyası, iyi niyetle gelecek hakkında bilgi almak, bilinmeyenleri öğrenmek, girişilecek yeni bir işin kişi hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için dua yoluyla Allah'tan yardım isteyip bu amaçla görülen rüyadır. İstihare rüyası, İslama göre hakkında hayırlı olanı istemek için abdest alarak namaz kılmak ve dua ederek istediği işle ilgili rüya görmek için uykuya yatmak olarak bilinmektedir. İstiare rüyasında kişi çeşitli renkler görebilmektedir. bu renklerin anlamları bulunmaktadır.İstihare Rüyasında Sarı Görmek 

Rüya tabiri alimlerine göre istihare rüyasında sarı görmek, kişinin dara düşmesine, uğraşlar sonunda hak ettiği toplu paraya, yüksek şansa delalet etmektedir. Kişinin umudunu kestikten sonra umduğu hayıra, zahmetlerin meyvesini alarak kavuştuğu şana delalet etmektedir. İstihare rüyasında sarı görmek kişinin bir takım çirkin dedikodularla karşı karşıya kalacağı kalacağına, zoruluklarla birlikte hal ettiği başarıya, zorluklarla engellerle mücadele ederek düşlediği toplu kazanca, isteklerinin yerine geleceğine yorulur. Bunların yanı sıra istihare rüyasında sarı renk görmek kişinin faydalı işler yapacağına, sıkıntıları sonrasında hal ettiği rahatlığa, duygusal yükü bulunan arkadaştan uzak durmaya ve verdiği çabalardan sonra huzura kavuşacağına delalet eder.
]]>
İstihare Rüyasında Siyah Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-siyah-gormek.html Tue, 20 Nov 2018 18:22:54 +0000 İstihare Rüyasında Siyah Görmek, istihare rüyası kişinin niyet ederek yattığı ve renk, nesne, varlıkları gördüğü rüyalardan birsidir. Bazen kişi ilk istihareye yattığı gün rüya görürken bazıları bir kaç kere yatmas İstihare Rüyasında Siyah Görmek, istihare rüyası kişinin niyet ederek yattığı ve renk, nesne, varlıkları gördüğü rüyalardan birsidir. Bazen kişi ilk istihareye yattığı gün rüya görürken bazıları bir kaç kere yatması gerekmektedir. Çoğunlukla istihare rüyasında ve diğer rüyada siyah renk görülmesi hayırlı olarak tabir edilir. Çünkü siyah renk görülmesi rüyayı gören kişinin niyetine yattığı kısmeti ya da kendisinin asil ve soylu bir kişi olmasını temsil etmektedir. Genellikle herkes tarafından taktir edilen kişiye, siyasetçi, bürokrat ya da üst düzeyde bir kişi olmasına tabir edilmektedir. İstihareye işi için niyetlenerek yatılan rüyada kişi eğer siyah renk görmüş ise, dünya malı olarak yorumlanırken, hem bolluk hem de bereket şeklinde bahsedilmektedir. İstihare rüyasında diğer görülen renkler arasında en çok siyah renk asil ve makbul olarak kabul edilmektedir. Genellikle istiharede siyah renk kişinin kendi şeref ve şan kazanmasına, ayrıca büyük servetler edinmesine yorumu yapılır.

İstihare Rüyasında Siyah Renk Ve Nesneler Görmek, siyah renk görülen nesnelere göre yorumu yapılır. Çünkü kişi hangi niyetle istihareye yatmış ise ona göre yorumu yapılmaktadır. İstiharede görülen siyah rengin görülen nesneler ile etkileşimi ortaya çıkmaktadır. İstihare rüyasına yatan kişi kendisini siyah bir odanın içinde görür ise, niyeti hakkında karamsar olması ile tabir edilir. Çünkü bu kişi her zaman huysuz, geçim yapamayan, kendi başın kalmayı tercih eden ve her şeyden çok fazla yakınan birisi olmasından dolayı niyet edip yattığı istiharede ona göre yorumlanmaktadır. İstihare rüyasında siyah gömlek gören kişi niyetlendiği durum karşısında oldukça zor bir görev üstleneceğine ve evlilik için istihareye yatıp sevdiğinin üzerinde siyah gömlek görmüş ise, kötü niyetli olan kişilerin varlığını belirtmektedir. Bu nedenle kişinin oldukça dikkatli olması gerekmektedir. İstihareye niyetlenmiş olan kimse siyah renkte bir havlu görürse, bu kimsenin kötü bir yolda ilerlediğini söylemektedir. Çünkü istihare rüyasında beyaz havlu temizliği simgelerken, siyah havlu tam tersini simgelemektedir. 

İstihare Rüyasında Siyah Görmekİstihare Rüyasında Siyah Görmek Ne Anlama Gelmektedir, kişinin niyetlendiği şeye göre farklı yorumlanmaktadır. Eğer istihare rüyasında kişi kendi üzerinde ya da başkasının üzerinde siyah renkte bir elbise görürse, matem ve yas olarak şekillendirilirken, aynı zamanda çok yakın kişilerin kaybedilmesi anlamına da gelmektedir. İstihare rüyasında siyah örtü görenler için bu rüya dini olgunluğu simgeler. Çünkü istiharede siyah örtünün görülmesi Kabe'nin örtüsü olarak kabul edilmektedir. Bütün Müslümanlar için en önemli olan yerin örtüsüdür. Bunun için çok değerli olarak kabul edilir ve istihareye yatan kişinin niyetinin hayırlı olduğunu da simgeler. İstihare rüyasında siyah renk görmek ya da siyah renkte olan nesnelerin, eşyaların görülmesi niyet edilen için büyük anlam kazanmaktadır. Ancak istiharede niyet edilen her ne ise, özellikle rüyayı gören kişi için hayırlı olacak olayları haber vermektedir.
]]>
İstihare Evlilik https://www.istiharenamazi.com/istihare-evlilik.html Wed, 21 Nov 2018 16:14:42 +0000 İstihare Evlilik, için günümüzden başlayarak yüzyıllar öncesine kadar istihare namazları ve duaları halk arasında inanılan ve çok önemli kabul gören ve insanların manevi dünyasında bir yere sahip olduğu bilinmektedir. İst İstihare Evlilik, için günümüzden başlayarak yüzyıllar öncesine kadar istihare namazları ve duaları halk arasında inanılan ve çok önemli kabul gören ve insanların manevi dünyasında bir yere sahip olduğu bilinmektedir. İstihare evlilik evlilik yapacak yada evlilik ile alakalı bir niyeti bulunan inaçlı kimselerin gördüğü ve ya beğendiği hayırlı bir iş olmasını düşündüğü kişinin kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak ve görmek için iki rekat istihare namazı kılarak yüce Allah'a dua etmesi kılınan namaz istihare namazı edilen dua ise istihare duası olarak bilinir. 

İstihare Evlilik, Evlilik için kişinin istihare yapması düşünülen kişi hakkında çevreden alınan bilgilerin doğruluk payına kanaat getirmeyen ve aklında çeşitli şüpheler olan kimse kendini rahatlatmak ve daha iyi hissetmek için yapacağı bu önemli durum için istihare namazı ve istihare duasına başvurmaktadır. İstihare evlilikte ilk önce genellikle günahların affı için yüce Allah'a tövbe edilir. İstihare evlilik için edilen tövbe sonrasında iki rekat istihare namazı ve sonrasında istihare duası ederek evlilik istiharesine yatmak için kişi sağ tarafına yatarak şu duayı eder. ''Allah'ım eğer bu kişi benim için hayırlı ise bana yeşil yada beyaz renk eğer bu kişi benim için hayırlı değil ise bana siyah yada kırmızı rengi göster'' diyerek abdestli bir durumda dua sonrasında hiç kimse ile konuşmadan sağ tarafına yatarak uykuya dalar. Evlilik için istihare bu şekilde olmaktadır. Fakat kişinin görmüş olduğu her rüya doğru anlamada gelmeye bilir. Çünkü bazı rüyalar rahmani ve bazı rüyalarda şeytani olmaktadır.  

İstihare Evlilikİstihare Evlilik, yani evlilik için yapılan istihare doğru anlamda kesin karar verilmesi bakımından evlilik için yapılan istiharenin yedi gün üst üstte yapması ve en son görülen rüyanın kale alınması ve özellikle evlilik için istihareden önce mutlaka evlenmeyi düşünülen kişi hakkında çok geniş araştırmalar yapılarak bilgi alınması ve bu bilgiler ışığında da yedi günün sonunda görülen istihare sonrasında karar vermek çok daha uygun olacağı da unutulmamalıdır. İstihare evlilik düşünen kişilerin görmüş oldukları rüyalar çok dikkatli açıklanmalıdır. Bazı durumlarda evlilik için yapılan istihare sonucunda kişi korku ve heyecan içinde olursa görülen rüya hakkında hayırlısı eğer görülen rüyadan sevinçli, mutlu ve huzurlu bir şekilde rüyadan uyanır ise o rüyanın hakkında hayırlı olduğu anlamına da geldiği bilinmelidir. Sonuç olarak İstihare evlilik için ilk başta bu durumu bilen kişiler ile görüşme ve konuşma yapılması ayrıca en önemlisi ise her şeyin hayırlısını yüce Allah'tan istemekten başka insan oğlunun çaresi yoktur.
]]>
İstiharede Renkler https://www.istiharenamazi.com/istiharede-renkler.html Thu, 23 Jan 2020 04:03:12 +0000 İstiharede renkler, Hemen herkesin gördüğü hayal dünyasında yaşam kesiti olarak bilinir rüyalar. Bu hayal dünyasında gördüğümüz objeler ve değişik senaryolar bizim mevcut psikolojimiz ile ilgili ipuçları vermektedir. Doğ İstiharede renkler, Hemen herkesin gördüğü hayal dünyasında yaşam kesiti olarak bilinir rüyalar. Bu hayal dünyasında gördüğümüz objeler ve değişik senaryolar bizim mevcut psikolojimiz ile ilgili ipuçları vermektedir. Doğal olarak bu hayal dünyasının da yaşantımızda bir anlamı vardır. Gördüğünüz bir rengin çocukluğunuz ya da gençliğiniz ile ilgili oldukça önemli şeyler hatırlatıyor olabilir. Şimdi bu istiharede renkler ne anlama geldiğini öğrenelim.

Altın rengi parlak Sarı: Manevi ödül, kendini geliştirme, zenginlik anlamına gelir. Azimli, kolay boyun eğmeyen biri olduğunuzu gösterir.

Beyaz renk: Saflığın mükemmelliğin haysiyetin saflığın ve temizliğin, farkındalığın ve hayata daha güzel bakmaya yeni başlangıçları temsil eder.

Bej rengi: Bir işin temelini, sade halini olmazsa olmazını temsil etmektedir Aynı zamanda tarafsız olan yönünü gösterir. 

Bordo renk: Başarı ve ferahı simgeler. Zenginlik sizde olan potansiyel bir gücü simgeler. 

Fuşya renk: Duygusal anlamda istikrarlı olduğunuzu ve eski alışkanlıkları bırakıp değişikliğe açık olduğunuzun göstergesidir.

Gri renk: Duygusal olarak hassas olduğunuzu, depresyon, korku, kararsızlık ve kötü hastalık anlamını gelir.

Fildişi rengi: Çevrenizde olan insanlar üzerinde kurduğunuz üstünlüğü simgeler. Size yakın birinin, sandığınız kadar mükemmel olmadığını ifade eder. 

Kestane rengi: Yiğit, cesaretli, kahraman ve güç anlamı taşır

Kahverengi renk: İç huzurunu ve muhafazakârlığı, toprağa bağlılığı, aslınıza geri dönmeniz gerektiğini sembolize eder.

Kırmızı renk: Enerji, tutku, kuvvet yorgunluğu, istek azim ve cesaret anlamına hayatımızdaki yeniliklere başlarken düşünceli davranmanız gerektiğini anlatır.

Leylak rengi: Hayata daha sıcak bakmayı, olumsuz düşüncelerden arınmayı simgeler.

Mor renk: Sevgiyle yaklaşmak, şefkat ve merhamet konularını ifade eder. Hastalıktan kurtulmanın ve adaletin habercisidir.

Mavi renk: Zihin açıklığına ve geleceğe umutla bakmaya, huzur, bilgelik, sonsuzluk ve sadakati gösterir.

Pembe renk: Mutluluk, sevgi, şefkat konuları ile ilişkili olup aşka ihtiyaç duyduğunuzu gösterir.

İstiharede RenklerSarı renk: Hem olumsuz hem de olumlu manalara gelir. Güzel bir rüyada, istiharede renklerden sarı rengi görmek mutluluk, uyum ve bilgeliği; kötü bir rüyada, istiharede renklerden sarı rengini görmek ihanet, korkaklık, karar vermede güçlük ve yetersizlik gibi anlamlara gelir.

Siyah renk: Gizem, karanlık, tehlike, ölüm, yas, nefret ve reddedilmeyi, kini simgeler. Sevgi ve destek eksikliğini ifade eder. İstiharede renklerden siyah görmek fakat bununla birlikte neşeli olan bir ruh haline sahip olmak günlük hayatta maneviyatın ilk planda olmadığına delalet eder.

Turuncu renk: Nezaket, dostluk, umut, canlılık, dışa dönüklüğü, sosyal olmayı temsil eder. Kendinizi canlı hissetmenizi ve yeni ilgi alanlarına ihtiyaç duyduğumuzu ifade eder

Yeşil renk: Büyüme, gelişme, şifa, sağlık, canlılık, umut, huzur ve barışı temsil eder. İstiharede renklerden koyu yeşil rengi aldatma hile ve paylaşmadan zorluğu gösterir.
]]>
İstihare Rüyasında Bebek Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-bebek-gormek.html Fri, 23 Nov 2018 06:03:04 +0000 İstihare Rüyasında Bebek Görmek, rüyayı görenin niyetine veya rüyaya yatarken ki dileklerine bağlı olarak anlamlandırılır. İstihare rüyaları, bir kişinin bir sorusuna cevap bulmak, zorda olduğu durumdan kurtulmak için ilahi İstihare Rüyasında Bebek Görmek, rüyayı görenin niyetine veya rüyaya yatarken ki dileklerine bağlı olarak anlamlandırılır. İstihare rüyaları, bir kişinin bir sorusuna cevap bulmak, zorda olduğu durumdan kurtulmak için ilahi bir anlam aramak amacı ile niyet edilip yatılan rüyalardır. Şüphesiz ki bu rüyalar direk olarak kişinin sorularına cevap vermez fakat içinde bulunulan zorlu halin geçmesine ya da önemli kararlar alınma aşamasında rüyada görülen nesneler ve bazı işaretler büyük İslam alimlerinin yüzyıllardır anlattığı rüya tabirleri ile yorumlanır ve kişi sorularına bir nebze olsun cevaplar bulabilir. 

İstihare Rüyasında Bebek Görmek Ne Anlama Gelir:

İstihare rüyasına yatan kişi eğer rüyasında bebek görmüş ise bu genellikle olumlu meallerle yorumlanır. Rüyada görülen bebek mutlu ve gülümseyen bir bebek ise girişilecek işin yolunda gideceği ve hayırlı sonuçlara vesile olacağı anlamına gelir. Evlilik ya da bir iş girişimi gibi amaçlarla yatılan istihare rüyasında bebek görmek güzel sonuçların habercisidir. Bebek beyaz tenli mutlu ve gülen sevimli bir bebek ise başlanacak iş ya da yapılacak izdivaç hayırlı olacaktır.
İstihare rüyasında bebek gören kişi, uzun yıllar çocuk sahibi olmak isteyip olamayan ve bebek sahibi olmak maksadı ile istihare rüyasına yatan kişi ise, rüyasında gördüğü bebeğin haline göre yorumlanır. Bebeği kucağında, kendinin ya da eşinin emzirdiğini gören kişinin yakında zamanda bebeği olacağına işarettir. Rüyasında bebek ağlıyor ve sesi gittikçe uzaklaşıyor ise, o kişinin yakın zamanda bebek sahibi olamayacağı anlamına gelir. 
Bebek genellikle rüyada güzel sonuçlanacak işlerin habercisidir. İstihare rüyasına yatan kişi gireceği bir sınav ya da başlayacağı yeni bir hayat için niyet edip yatmış ise ve rüyasında kız bebek görmüş ise girdiği yol zorlu ve meşakkatli olacaktır. Gülümseyen mutlu erkek bebek gören kişi ise kolaylıkla sınavlarında başarılı olacak elini attığı her işten yüzünün akı ile çıkacaktır.
İstihare Rüyasında Bebek Görmekİstihare rüyasında bebek görmek, bekar insanlar için güzel haberlerin geleceği, devlet kapısında zorlu işleri olanların bu zorlukları aşacağının habercisidir. İstihare rüyasında bebek gören kişi eğer hapishanede ise rüyasında bebek görmesi bir iftiraya uğrayacağı veya başına kötü bir hal geleceği anlamına gelir. 
Rüyasında sürekli ağlayan ve yalnız bir bebek gören kişi birinin ahını almış günahına girmiş demektir. Vakit kaybetmeden bu kişiden özür dilemeli ve günahları için tövbe istiğfar etmelidir. Rüyasında bebek gören kişi bir hastalığı var ise kısa zamanda hastalığını atlatacağına ve sağlığına kavuşacağına işaret eder.
]]>
İstiharede Gri Renk Görmek https://www.istiharenamazi.com/istiharede-gri-renk-gormek.html Sat, 24 Nov 2018 01:50:29 +0000 İstiharede gri renk görmek, istihare olmasını istediğimiz niyetlerin kişi için hayırlı veya hayırsız olma durumunu niyet ederek rüyada görme durumudur. İstiharede edilen niyette Allah'ın gösterdiği işaret sayesi İstiharede gri renk görmek, istihare olmasını istediğimiz niyetlerin kişi için hayırlı veya hayırsız olma durumunu niyet ederek rüyada görme durumudur. İstiharede edilen niyette Allah'ın gösterdiği işaret sayesinde hayırlı veya hayırlı olmama durumuna göre kişi kendine yön verir. İstiharede görülen her renk, durum ve olayın bir anlamı ve manası vardır. İstiharede gri renk görmek, olumsuzluk olarak bilinir. İstiharede görülen gri renk, kişinin dilediği niyetin, işin, evliliğin veya olmasını isteği olayın kendi için hayırlı olmaması durumudur. İstiharede gri renk gören kişi, bu rüyadan sonra kendi hayatına ve karşısındaki kişiye karşı değişim gösterir. Kişi için hayırlı olmayan bu niyet sayesinde, İstiharede görülen gri işaret sayesinde, aydınlığa çıkar. Dilediği niyetin kendi için hayırlı olmaması durumu aslında o kadar kötü bir sonuç anlamına gelmez, Çünkü kişi gördüğü bu işaretten sonra, kendine yön vererek kendi için hayırlı olanı bulur. İstihareye yatan kişi 7 gün boyunca istihareye devam etmelidir. 7 gün boyunca devam eden istiharede, her defasında gri renk görülüyor ise zaten Allah'ın kuluna gösterdiği en iyi işarettir. Allah kulunun kötü durumda ve kötü yolda olmasını istemez bu yüzden istihare ibadeti son derece önemli bir ibadet yöntemidir.

İstiharede gri renk görmek, edilen niyet yada duanın kişi tarafından olumlu olmaması anlamına gelir. Gri renk kişi için karamsarlık  ve kararsızlık olarak yorumlanır. İstiharede edilen niyetler kalpten ve içten olmalıdır. Kişi tüm kalbi ile niyetini etmemiş ise veya istediği niyet için karamsar ise istiharede gri renk görür.

İstiharede gri renk görmek, niyet eden kişinin istediği niyet olmaması ve bu yüzden yaşayacağı  bunalım işaretidir. Niyet eden kişinin karamsarlığı sayesinde görülen istiharede gri renk edilen niyetin olmaması durumu aslında kişi için en hayırlı olanıdır.

İstiharede Gri Renk Görmekİstiharede gri renk gören kişi ne yapmalı; istiharede edilen her niyet kişi için her zaman olumlu sonuçlar vermeyebilir. Aslında olumsuz olan durumlar kişi için hayırlı olacağından kötü niyet düşünülmemeli ve karamsar davranılmamalıdır. İstiharede gri renk gören kişi, rüyadan sonra Allah'a dua ederek şükretmelidir. Şükretmelidir ki Allah kişiye böyle bir işaret göstererek o kişiyi ettiği niyetten yada duadan kurtardığı için. İstiharede gri renk gördükten sonra mutlaka 2 rekat şükür namazı kılarak kıbleye doğru uyumalıdır. 7 gün boyunca şükür namazı kılıp, kıbleye doğru uyuduğunda, kişiye hayırlı olan yolu Allah gösterecektir. 

Rivayete göre, istiharede görülen gri renk sonrasında kişi biraz zaman geçtikten sonra mutlu günler yaşayacağı söylenir. İstiharede görülen gri renk sonrasında edilen duaları Allah asla geri çevirmez ve kişi için hayırlı olan ne ise onu mutlaka o kişinin karşısına çıkartır. İstiharede gri renk gören kişi karamsar davranmayıp, sabredip kendi için hayırlı olanı beklemelidir.

]]>
İstihare Rüyasında Deniz Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-deniz-gormek.html Sat, 24 Nov 2018 21:45:24 +0000 İstihare Rüyasında Deniz Görmek,  istihare rüyasında deniz görülmesi hayra yorumlanmaktadır. Çoğunlukla bütün rüya tabiri yorumcuları istihare rüyasında deniz görülmesini çok olumlu yönde yorumlarken, rü İstihare Rüyasında Deniz Görmek,  istihare rüyasında deniz görülmesi hayra yorumlanmaktadır. Çoğunlukla bütün rüya tabiri yorumcuları istihare rüyasında deniz görülmesini çok olumlu yönde yorumlarken, rüya sahibinin de başına çok hayırlı şeylerin geleceğini işaret etmektedir. Özellikle istihare namazını kılmak için abdest alıp namazını kılıp rüyaya yatan kişinin rüyasında deniz görmesi, hayırlı bir eşe ya da hayırlı bir iş sahibi olmasına delalet etmektedir. İstihare rüyası için gerekli olan abdest alma ve namaz kılındıktan sonra hiç kimse ile konuşmadan istihareye yatan kimse rüyasında deniz görür ise, şimdiye kadar çektiği sıkıntılarından kurtulmasına ve zorlukları yenmesine tabiri yapılır. Ayrıca istiharede deniz görmek, rüyayı gören kişi hem kendisi hem de çevresi için oldukça olumlu ve çok hayırlı olacak bazı gelişmelerin yaşanacağı şeklinde rüyanın tabiri yapılır. 

 İstihare Rüyasında Deniz Görmek Ne Anlama Gelir, bu rüyayı gören kişi için hem bolluk hem de bereket anlamını taşımaktadır. İstiharede rüyasında deniz gören kimse yaşadığı zor günlerini atlatacağına ve bütün sıkıntılarının bitmesine, başında dolaşan bela ve şerrin def olmasına bu rüya delalet eder. Bunun dışında bu rüyayı gören kimsenin iş yaşantısında meydana gelen bir sıkıntı söz konusu ise, sıkıntısının biterek daha rahata ermesi şeklinde yorumu yapılır. İstihare rüyasında deniz gören kişi eğer iş arıyor ise kısa zamanda iş bulma ihtimalinin aratacağı yönde tabiri yapılır. 

İstihareye yatan kişi eğer rüyasında deniz görmüş ise, rüya sahibinin iş hayatında mevki ve makamında derecesinin yükseleceğine rüya işaret etmektedir. Bunun için bu rüyayı gören kimseler kalbini ferah tutmalıdır. İstihare rüyasında deniz gören kişi iş hayatında eğer müdür yardımcısı mevkisinde ise, hemen müdür olma olasılığı oldukça yüksektir. Ayrıca istihareye yatan kişi rüyasında deniz görürse, hayatının içinde bolluk, genişlik ve rahatlık olacağını söylemekte büyük fayda vardır. 

Eğer bekar bir kız yada erkek istihare rüyasında deniz görürse, hayırlı bir kimse ile evleneceğine ve aile hayatında olumlu gelişmeler olacağına delalet etmektedir. Ancak evli bir kişi istihare rüyasına yatıp rüyada deniz görür ise, aile hayatının huzurlu ve mutlu geçeceği yönde olumlu yorumlar yapılmaktadır. 

İstihare Rüyasında Deniz Görmek

 İstiharede Rüyada Deniz Görülmesi, çocuğu olmamış ya da olmayan kişiler için bu rüya çocuklarının olacağı ile müjde vermektedir. Hatta istihare rüyasında deniz gören kimsenin ekonomik açıdan hiç bir sorun yaşamayacağına delalet olunur. İstiharede deniz görmek, rüya sahibi için hem bolluk hem de bereket anlamına gelirken, parasal açıdan elinin bollaşacağı anlamını taşımaktadır. Maddi sorunlarının çözülmesine ve rüya sahibinin hiç beklemediği pek çok yerden eline para geçeceği ihtimalinin çok yüksek olduğunu işaret etmektedir. İstiharede deniz görülmesi, rüyayı gören kişinin hiç beklemediği insanlardan iyilik görmesine ve ticari bakımdan çok iyi kazançlar elde etmesine delalet eder. Aynı şekilde istihare namazından sonra rüyaya yatan kişi deniz görürse, içini huzur kaplamasına ve gönlünün ferahlamasına tabiri olunur. Bunun için rüya sahibinin iç sıkıntısını gözardı ederek rahatlamasına, stresten uzak bir yaşama devam etmesine yorumlanır. İstiharede rüyasında deniz görülmesi, rüya sahibinin içinde bulunduğu bunalımdan ve sıkıntıdan kurtulmasını işaret eder. eğer kavgalı olduğu bazı kimseler var ise, onlar ile barışma imkanı söz konusu olacağına delalet eder. Yani kısacası istiharede deniz görülmesi her açıdan çok hayırlara vesile olacak rüyalardan birisidir. Ayrıca rüya sahibinin bu dünyada kurtuluşa ermesine, ahirette gönlünün ferah olmasına delalet eder. Bunun için bu rüyayı gören kimseler gönüllerini ferah tutmalıdır.

]]>
İstihare Namazında Rüya Görülmezse https://www.istiharenamazi.com/istihare-namazinda-ruya-gorulmezse.html Thu, 23 Jan 2020 04:14:56 +0000 İstihare namazında rüya görülmezse, İstihare birçok inanışa göre halk dilinde istenilen dilek veya muradın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya hayırlı olup olmadığının kararını verebilmek için abdest alınarak uykuya y İstihare namazında rüya görülmezse, İstihare birçok inanışa göre halk dilinde istenilen dilek veya muradın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya hayırlı olup olmadığının kararını verebilmek için abdest alınarak uykuya yatma işlemidir. Her dinde faklı şekillerde de olsa bu istihare uykularının amacı hepsinde de aynıdır. Burada önemli olan inanılan dinin gerektirdiği şekilde işlemlerinin yapılmasıdır. Müslümanlıkta istihare namazı abdest alınarak istihare namazına durulması ve kılınması ile namaz sonunda ne için bu namazı kıldığınızı net bir şekilde belirtip dileğiniz çok açık bir şekilde belirtmeniz gerekir. 

İstihare namazında rüya görülmemesi ne anlama gelir

Bu tür namazlardaki rüyalar namaz esnasında dilenen dileğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya hayırlı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. O yüzdende görülen rüya genellikle uykunun derin saatlerinde meydana gelir. Meydana gelen rüyaların uyanma esnasında gözler açılmadan hatırlanmaya çalışılması ve hatırlandıktan sonra dillendirilmesi gerekir. Böylelikle görülen ve hatırlanan rüya size dileğinizle ilgili bilgileri verir. Eğer ki istihare namazında rüya görülmezse bu namaz esnasında yapılan dileğin ya kararsızlığından yada inanış eksikliğinden olabilir. Ayrıca dilek net olsa bile bazı kişiler yinede rüya görmezler bu durumda yatmadan önce belirledikleri dileğin oluşmayacağı veya hayırlı olmayacağı kanaati yaygın bir düşüncedir. Aslında her insan rüya görür ama bazen gördüğümüz rüyaları hatırlamayız. Nedeni de rüya görülen saatlerin en derin anlarda oluşmasıdır. Bazen istihare namazında bile rüya gören kişiler hatırlayamadıkları için görmediklerini düşünürler. Aslında dileğinin rüyasını görmüştür ama hatırlayamadığı için olmayacağına inananlarda vardır. Bunların hepsi inandıkları dinin o insanlara bahşettiğini düşündüğü istihare namazı için oluşan düşüncelerdir.

İstihare Namazında Rüya Görülmezseİstihare namazında rüya görülmezse

istihare namazı yatmadan önce yapılan ve uyku esnasında namazda edilen dileklerin kabul olup olmaması için yatılan istihare uykulardır. Uyumadan önce yapılması ve yatağa girdiğinizde dileğinizi düşünerek yatmanız da uykuda görülecek rüyanın olabilirliğini arttırırsınız. Ancak karışık düşünceler ile uyumak istihare namazını kıldığınız dileği tehlikeye atabilir. Buda uyku esnasında dileğinizle ilgili rüyayı görmenize engel olabilir. O yüzdende istihare namazındaki dileğinizin sonucunu anlamak için odaklanmanın çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Unutmayın istihare namazlarının arkasına uyku durumunuzda dilediğiniz dileğin akıbetini öğrenirsiniz. İstihare namazında rüya görünmez ise dileğinizdeki içeriğin sizin için hayırlı olmadığı ve bu yüzdende olmayacağı anlamını çıkarabilirsiniz. Böylelikle konu ile ilgili kararınızı verebilirsiniz. Yada başka bir gece yeniden aynı dilek ve istek için yeniden istihare namazına durabilirsiniz. Her görülen rüya istihare rüyası olmayabilir. O yüzdende gördüğünüz rüyayı bilen birisine danışmanızda fayda vardır. 
]]>
İstiharede Kırmızı Görmek https://www.istiharenamazi.com/istiharede-kirmizi-gormek.html Sun, 25 Nov 2018 10:47:31 +0000 İstiharede Kırmızı Görmek, istihare namazı kılındıktan sonra dua edilir ve uykuya dalınır. Rüyada görülen renkler ise rüyanın iyi veya kötüye işaret etmesine yorumlanır. Kırmızı renk görmek ise genelikle niyetlenen işi İstiharede Kırmızı Görmek, istihare namazı kılındıktan sonra dua edilir ve uykuya dalınır. Rüyada görülen renkler ise rüyanın iyi veya kötüye işaret etmesine yorumlanır. Kırmızı renk görmek ise genelikle niyetlenen işin şerre,yani kötüye işaret ettiğini ifade eder. Rüyasında kırmızı rengi gören kimse niyet ettiği konunun kendisi hakkında hayırsız olacağını anlamalıdır. İstihare rüyasında kırmızı ve siyah görmek şerre, yeşil ve beyaz görmek ise hayra yorumlanır.

Bazı kaynaklarda ise, istihare rüyasında görülen kırmızı renk cinsel arzuları,yaşama arzusunu,şehveti, aşkı ve öfkeyi temsil eder. Büyük bir aşkın yaşanacağına da yorumlanır. Rüyaya yatan kişinin güzel bir çocuk istediğinin işaretidir. Bu rüyayı gören kişi dünyaya ve paraya çok bağlanacağının da göstergesidir.

İstiharede kırmızı görmek, rüyayı gören kişinin yaşamının bir anda heyecan verici bir hal alacağını gösterir. Rüyadaki bu kırmızı renk, rüyayı gören kişinin kalbi anlamına da gelir.Bu kimse çok büyük bir aşka tutulur ve hayatının aşkını bulur olarak yorumlanır.

İstiharede kırmızı gören kimse eğer hasta ise kısa sürede iyileşeceğine işarettir. Evinde veya akrabalarında hasta varsa tedavisi olumlu geçer ve sağlığına kavuşur olarak yorumlanır. 

İstiharede Kırmızı GörmekRüyasında kırmızı rengi görmenin olumlu bir diğer yorumu ise gören kimse arzu ettiği başarılara ulaşır, dilekleri ve hayalleri gerçek olur şeklindedir. 

İstiharede kırmızı görmenin her zaman olumlu olduğunu düşünen yorumcularda vardır. Rüyayı gören kimsenin aile saadetine ulaşacağına,her zaman sevip sevileceğine yorumlanır. Bu kimsenin aşk hayatının  sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğine ve kişinin gönlüne ve beynine hitap edecek bir kişi ile evlenmesine işaret eder.


İstiharede Kırmızı Görmenin Olumsuz Yorumları,

İstiharede kırmızı gören kimse gelecek ile ilgili hayallerinin gerçek olacağına, sorunsuz bir iş yaşamının olacağına da işarettir.Bu kimsenin mal varlığı artar ve zenginliğe kavuşur. Kırmızı gören kimse eğer bir geziye gidecekse,  bu gezinin heyecan verici  ve maceralı olacağını gösterir.

İstiharede kırmızı  görmek, bazende rüyayı gören kişinin bir kimse ile büyük bir kavga yaşayacağına ve fiziksel olarak yaralanacağına da yorumlanır. Çünkü rüyadaki bu kırmızı renk büyük bir öfkeye,hesaplaşmaya işaret eder.

İstiharede kırmızı görmek, rüya sahibinin sıkıntılarının biteceğine ve aşk hayatındaki problemlerinin biteceğini gösterir. Olumsuz olarak ise bu kimsenin ayrılık yaşayacağına, üzüntü ve sıkıntının geleceğine işarettir
]]>
İstihare Rüyasında Pembe Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-pembe-gormek.html Mon, 26 Nov 2018 02:20:23 +0000 İstihare Rüyasında Pembe Görmek, istihareye yatılan rüyada görülen renkler çoğunlukla rüya sahibinin niyet ettiği ne ise, kendisine hayırlı olmasını delalet etmektedir. Çoğunlukla istihareye yatılan rüyada pembe renk gören İstihare Rüyasında Pembe Görmek, istihareye yatılan rüyada görülen renkler çoğunlukla rüya sahibinin niyet ettiği ne ise, kendisine hayırlı olmasını delalet etmektedir. Çoğunlukla istihareye yatılan rüyada pembe renk gören rüya sahibi için yaşanılacak olan mutluluğu simgelerken bazen de ortaya çıkabilecek olan bir takım pürüzlerinde habercisi olabilmektedir. İstiharede görülen renklerin bazıları iyi bazıları da kötü anlam taşıyabilmektedir. Ancak istiharede görülen pembe renk rüya sahibinin sevdalanmasına, mutluluk yaşamasına ve hayatında yeni maceralara atılmasına da delalet etmektedir. İstihareye niyetlenip sevdiği kişi için rüyaya yatan kişi eğer rüyasında pembe renk herhangi bir eşya görür ise, yaşadığı her sıkıntıya büyük olgunlukla karşılayarak göğüs gereceği işaretini vermektedir. 

İstihareye Yatılan Rüyada Pembe Renk Görmek, rüya sahibinin kendi iç dünyasını yansıtmaktadır. Özellikle rüyayı gören kişinin çok derin duygular içerisinde olduğunu, çok hissiyatlı ve her şeye karşı oldukça duyarlığı bir kişilik olduğunu işaret eder. Hatta istihare rüyasında pembe renk görmek, genellikle bu rüya hem hoşgörünün hem de iyimserliğin simgesi olarak kabul edilmektedir. Kişi istihare için abdest alıp namazını kılıp yattıktan sonra eğer rüyasında pembe renk görmüşse, rüyayı gören kimsenin kurmuş olduğu hayallere, çok büyük aşk yaşamasına, duygularına hakim olması gerektiğine ve kendi için büyük sevinçler yaşamasına rivayet olunmaktadır. Ayrıca istiharede pembe rengin görülmesi, o kişinin çok iyimser olduğuna, hoşgörülü ve herkese karşı çok saygılı olduğuna delalet ederken, aynı zamanda rüya sahibinin bazı şeyleri hiç umursamaz olduğunu da işaret etmektedir. Eğer istihare rüyasında rüyayı gören kişi üzerine pembe renk bir kıyafet giydiğini görmüş ise, hem iş hem de özel hayatındaki her türlü sorunlara ve sıkıntıları sanki hiç bir şey olmamış gibi karşılayacağını da işaret eder. 

İstihare Rüyasında Pembe Görmekİstiharede Pembe Renk Görmek Ne Anlama Gelir, rüyayı gören kişi eğer pembe renk bir ayakkabı giymiş ise, bu rüya sahibinin kalbinin çok temiz birisi olduğunu göstermektedir. Kısacası rüya sahibinin başına gelmiş olan en kötü durumlarda ya da olaylarda bile pozitif düşünerek olayı düzeltmeye çalışması olarak kabul edilir. Genel anlamda istiharede pembe renk görmek hayırlı olarak algılansa da bazen rüyayı gören kimsenin istemediği bir takım olayların gerçekleşeceği yönünde de haber verebilmektedir. İstihareye niyetlenerek yatan kimse rüyasında pembe bir renkte nesne görmüş ise, kendi ailesinin mutluluğu anlamına gelmektedir. Ayrıca ailesi ile birlikte mutlu olacağına ve çok sağlıklı bir evlat dünyaya getireceğini işaret eder. İstihare rüyasında pembe kıyafet giydiğini görenler için bu rüyanın anlamı hayatı dolu dolu yaşayacağı anlamına gelir. Kısacası bu rüyayı gören kişilerin içleri ferah olsun, çünkü her ortama ayak uydurdukları için çevresindeki herkes tarafından çok sevildiklerini bilmelidirler. İstihare rüyasında pembe renk görmenin anlamı, rüyayı gören kişinin geçirdiği kötü günlerinin son bulmasına ve artık mutluluğu yaşayacağı anlamına gelmektedir. Özellikle istiharede görülen pembe renk neşeyi ve ferahlığı simgeler. Rüyayı gören kişi sevdikleri ile beraber çok güzel günlerin beklediğini de haber vermektedir. 
]]>
İstihare Namazı İçin Gusül Şart Mıdır https://www.istiharenamazi.com/istihare-namazi-icin-gusul-sart-midir.html Mon, 26 Nov 2018 17:17:04 +0000 İstihare namazı için gusül şart mıdır, İstihare namazı Allah' tan dileklerinizin kabul olması için huzuruna çıktığınız bir yöntemdir. İnanışların getirdiği istihare namazlarında abdest almak veya gusül abdesti almak h İstihare namazı için gusül şart mıdır, İstihare namazı Allah' tan dileklerinizin kabul olması için huzuruna çıktığınız bir yöntemdir. İnanışların getirdiği istihare namazlarında abdest almak veya gusül abdesti almak hakkında bir çok farklı görüş vardır. Normal abdest namaz için alınması gereken ve her namazdan önce tazelenmesi gerekendir. Gusül abdesti ise, sadece karşı cins ile insel olgular yaşanması veya hayal edilmesi neticesinde bedeninizden cinsel istek gelmesinden ötürü oluşan durumlarda alınması gereken bir durumdur. Bu durumda İstihare namazı için gusül abdesti almak şart mıdır, sorusuna en iyi cevap yine kendinizdedir.

İstihare namazında gusül abdesti şart mıdır

Gusül abdesti; 

Müslüman alemi için Allah'ın emrettiği maddi ve manevi temizlik içindir. Allah eğer cünüb halinde iseniz, mutlaka yıkanıp temizlenmeniz gerektiğini buyurmuştur. O yüzdende ister bayan ister erkek olun cünüb hallerinde her iki tarafında mutlak suretle gusül abdesti alması şarttır.

İstihare Namazı İçin Gusül Şart Mıdırİstihare namazı 

Gelelim istihare namazındaki gusül abdest almak şart mıdır, değil midir; sorusuna burada bu durumun oluşmasını belirleyecek kişi sizsiniz, günahlarınızdan veya cünüb halinizden tam anlamıyla arınmak istediğinizde dinimizin buyurduğu şekilde temizlenmekte fayda vardır. O yüzdende bence ne şekilde olursa olsun gusül abdesti alınmalıdır. İstihare namazları Allah'tan dileklerinizin kabul olmasını istemenin bir yoludur. Bu nedenle de Allah'ın karşısına namazla beraber çıkıldığında maddi manevi temizlik şarttır. Kendinizden emin bile olsanız, gusül abdestini almanızda fayda vardır. Genelikle istihare namazları yedi gün süren ve her akşam yapılan bir işlemdir. Bazı kesimlere göre gusül abdesti istiharenin ilk akşamı alınır ve geriye kalan altı gün için tekrar alınmaz buda yedi günlük bir süreç olmasından ötürü kişilerin istihare namazına başlamaları ile cünüp hallerinden ve tevbe edecekleri durumlardan uzak durmalarından kaynaklı bir durumdur. O nedenle de istihare namazlarının yedi günlük süresinin ilk gecesi olan gecede mutlaka maddi manevi temizlik için gusül abdesti alınmalıdır. Böylelikle inanışınızın gerektirdiği başlangıcı istenilen şekilde gerçekleştirmiş olursunuz. Esenlikler ile kalın. 
]]>
İstihare Rüyasında Para Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-para-gormek.html Tue, 27 Nov 2018 00:26:25 +0000 İstihare Rüyasında Para Görmek, İstihare rüyasına yatan kimsenin görmüş olduğu rüyalar birçok yorumcu tarafından benzer şekilde yorumlanmaktadır. Özellikle istihare rüyasında para görmek konusu da yine aynı ş İstihare Rüyasında Para Görmek, İstihare rüyasına yatan kimsenin görmüş olduğu rüyalar birçok yorumcu tarafından benzer şekilde yorumlanmaktadır. Özellikle istihare rüyasında para görmek konusu da yine aynı şekilde açıklanmaktadır. İstihare rüyasına yatan kimsenin rüyasında para görmesi birçok hayırlara vesile olacağını belirtmekte fayda vardır. Özellikle de paranın görülmesi maddi açıdan kişinin sıkıntı yaşamayacağına delalet eder. Birçok rüya yorumcu tarafından gerek normal rüyalarda ve gerekse istihare rüyasında para görmek hem maddi açıdan ve hem de manevi bakımdan hayırlara vesile olacağına işarettir. Bu sebepten ötürü bu rüyayı gören kimsenin hiç korkmasına gerek yoktur. Hatta hayatında olumlu anlamda bir takım değişiklerin olacağına da işarettir. Bu yüzden gerek ailesi ve gerekse çevresindeki akrabalar ve arkadaşları ile olan iletişimlerinin gelişeceğine ve bütün sıkıntılarından kurtulacağına yorumlanmaktadır.

Ekonomik Sıkıntıların Giderilmesi

Hem normal rüyada ve hem istihare rüyasında para görmek özellikle ekonomik anlamda sıkıntılı geçen dönemin sona ereceğine işarettir. Bu rüya kişinin sıkıntılarının geçeceğine delalet eder. Bu sebepten ötürü bulanıma giren kimseleri istihare rüyasında para görmek konusunda endişeleri olmasın. Tam aksine başına güzel şeyler gelecektir. Eğer bir kimseye borcu bulunuyor ise bu sıkıntısının giderileceğine işarettir. Bunun ile birlikte bu rüyanın görülmesi başkalarının da maddi anlamda sıkıntılarının giderileceğine delalet eder. Yani rüya sahibi başkalarına da yardım edebilecek bir hale geleceğini söyleyebiliriz. Ekonomik anlamda yaşanan bu durum kişinin yaşayışını da olumlu yönde etkileyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun ile birlikte yaşanan bolluk ve bereket beraberinde kişinin ailesi ile birlikte yaşayacağı mutlu ve huzurlu bir yaşama da işaret etmektedir.

İstihare Rüyasında Para Görmek

İş Hayatında Başarılar

Bireyin iş hayatında başarılar yaşaması konusu da istihare rüyasında para görmek ile ilgili olabilir. Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi bu rüya birçok hayırla vesile olduğu bilinmektedir. Bu sebepten ötürü rüya sahibi korkmamalı ve hayatında meydana gelen değişikliklere karşı şaşırmaması gerekir. Bu rüyanın görülmesi ile birlikte kişi eğer memur ise kademesi yükselip maaşı konusunda artış yaşanacağına işaret eder. Diyelim ki kişi müdür yardımcısı ise müdür olma yolu açılacaktır. Bunun gibi iş başarıları yaşaması ve yükselmesi söz konusudur. Bu durumun temel nedeni ise istihare rüyasında para görmek ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Aile Ve Arkadaş Çevresinde Olumlu Gelişmeler

Bu rüyayı gören kimsenin yalnızca ekonomik anlamda gelir elde etmesi söz konusu değildir. Bunun yanı sıra rüya sahibinin ailesi ve çevresi ile olan ilişkilerinde de olumlu gelişmelerin yaşanması mümkündür. Zira bu rüya aynı zamanda kişinin bütün hayatını pozitif yönde etkileyecektir. İstihare rüyasında para görmek birçok gelişmeleri de böylelikle beraberinde getirmektedir. Bu rüyayı gören kimse aile hayatında uzun yıllar boyunca mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağına işarettir. Uzun bir süre boyunca ailesinin başına maddi ve manevi bakımdan herhangi bir sıkıntı gelmeyeceğine delalet eder.

Bu rüya aynı zamanda kişinin eş, dost ve arkadaş çevresi ile olan etkileşimini de olumlu etkilemektedir. Rüya sahibi kimse çevresi tarafından sevilen sayılan birisi olarak tanınacağına işaret eder. Arkadaşlarından kırgın olduğu kimseler var ise bu durumun düzeleceğine delalet eder. Bu sebepten ötürü istihare rüyasında para görmek birçok olumlu işlerin yaşanmasına vesile olacaktır.

]]>
İstihareye Nasıl Yatılır https://www.istiharenamazi.com/istihareye-nasil-yatilir.html Tue, 27 Nov 2018 11:41:21 +0000 İstihareye Nasıl Yatılır, bir iş, bir olayın kişi hakkında hayırlı olup olmadığını anlaması için kişinin iki rekat namaz kılıp sonrada bu olay ile ilgili dua ederek uykuya yatmasına istihareye yatmak adı verilmektedir. Kel İstihareye Nasıl Yatılır, bir iş, bir olayın kişi hakkında hayırlı olup olmadığını anlaması için kişinin iki rekat namaz kılıp sonrada bu olay ile ilgili dua ederek uykuya yatmasına istihareye yatmak adı verilmektedir. Kelime anlamı olarak istihare de hayırlı olanı istemek anlamına gelir. İnsanlar önemli bir iş, önemli bir olay, hayatları hakkında mühim bir seçim veya karar vermekte zorlanabilirler. Bir çare bulmak isteyen kişiler başka yollar arar ve bu kararın verilmesi için birçok yolu denerler. Örneğin, Peygamberimiz insanları doğru yola sevk etmek görevi ile meşgulken Araplar'dan bir kimse yolculuğa çıkmadan fal oklarını kullanarak yolculuğun hayırlı olup olmadığını kontrol ederlerdi. Fakat Peygamberimiz bu inanışı kaldırıp yerine istihareyi getirmiştir. Özellikle manevi bir işaret isteyen müminler bu yola başvurarak iki rekat namaz kılarlar.

İstihareye nasıl yatılır, istihare namazının ilk rekatında Kâfirun Suresi ikinci rekatta ise İhlas Suresi okunması adaba uygundur. Namazdan sonra istihare duası okuyarak kıbleye doğru yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil renkler görünürse o işin kişiye hayırlı olduğu, siyah ve kırmızı görülürse istenilen şeyin şer olduğu anlamına gelmektedir. Şer olandan kaçınmak gerekir. 

İstihareye Nasıl Yatılırİstihare duası

Allahumme inni estehiruke biilmike ve estakdiruke bikudratike eseluke min fadlikel azimi feinneke takdiru vela ekdiru ve ta'lemu vela ea'lemu ve ente allamul ğuyun Allahumme in künte ta'lemu enne hazel emra hayrun lifi dini ve meaşi ve akibeti emri. ev kale aciri ve acilihi fakdirhu li ve yessirhu li sümme barik li fihi ve in künte ta'lemu enne hazel emre şerrun li fi dini ve meaşi ve akibeti emri ev kale fi acili emri ve acilihi fasrifhu anni vasrifni anhu vakdir liyel hayra haysu kane sümme erdini bihi. 

İstihare duasının manası

''Allah'ı! Senden, senin ilim ve kudretinden hayrı beklerim. Senin büyük lütfundan talep ederim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem, Sen bütün gizlilikleri bilensin. Allah'ım! Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırdan memnun kıl. 

İstihareye nasıl yatılır, bazı kaynaklarda istihareye yatmanın 7 gün olduğundan bazılarında ise ister bir gün iste de 7 gün olduğundan bahsedilmiştir. Bu konuda henüz tam bir karar oluşmasa da Peygamber Efendimiz'in bunu 7 kere tekrarladığı savunulmaktadır. İstihare güzel ve güçlü bir sünnet olarak kabul görmüştür. Kim herhangi bir konuda tereddüt yaşıyorsa Peygamber Efendimiz ona istihareye yatma konusunu önermiştir. 
]]>
Evlilik İçin İstihare https://www.istiharenamazi.com/evlilik-icin-istihare.html Wed, 28 Nov 2018 01:54:29 +0000 Evlililik için istihare: Evlilik için yapılan istihare namazları ve duaları yüzyıllardır ve günümüzde halk arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Evlilik için hayırlı olup olmadığını görmek isteyen kimse iki rekat is Evlililik için istihare: Evlilik için yapılan istihare namazları ve duaları yüzyıllardır ve günümüzde halk arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Evlilik için hayırlı olup olmadığını görmek isteyen kimse iki rekat istihare namazı kıldıktan sonra kendisi için bu evliliğin hayırlı olup olmadığı konusunda Allah'a dua eder. Kılınan bu namaza istihare namazı edilen duaya ise istihare duası adı verilmektedir. 

Evlilik için istihare yapılmadan önce yapılması gereken ilk iş istişaredir. İstişare bu konuda bilgi sahibi olan kişilerle ve onu tanıyan kişilerle evlilik hakkından enine boyuna uzun uzadıya yapılan konuşmalardır. Onların görüşlerini almaktır. Fakat istişare birkaç kişi ile yapıldığı için yanlış olma olasılığı oldukça düşüktür. Evlilik konusunda aklında şüpheler olan kimse kendini iyi hissetmek için evlilik için istihare namazına ve duasına başvurur.İlk başta günahlarının affı için tövbe edilir. Daha sonra namaz kılınıp dua edildikten sonra kişi sağ tarafına yatar ve derki  "Allahım eğer bu kişi benim için hayırlı ise bana yeşil ve beyaz rengi eğer benim için hayırlı değilse bana kırmızı veya siyahı göster" der. Abdestli bir şekilde olup hiç kimse ile konuşmadan kıbleye dönük şeklide uyunur. Kişiler daha sonra görmüş oldukları rüyaya göre kendilerine göre bir yorumlama yaparlar. Fakat görülen her rüya doğru olmayabilir. Görülen rüya şeytani yada rahmani bir rüya olabilir.Evlilik İçin İstihare 

Kişinin psikolojik durumuna göre görülmüş olabileceği için genelde yedi gün üst üste yapılmasını daha uygun görülür. Bu şeklide 7 gün boyunca görülen rüyalarda hangi renk daha baskın ise ona göre karar verilir. Fakat evlilik içi yapılan istiharelerde yapılacak ilk iş kişi hakkında araştırma yapmak en son istihare ye baş vurmak her zaman için çok daha doğru bir yöntem kabul edilmektedir. Çünkü görülen rüyalar, ve yapılan çok çeşitli istihare duaları insanı şaşkına çevirebilmektedir. Toplum içinde başkalarından sık miktarda istihare ile ilgili görüşler duymaktayız. bazı insanlar istihare de tanımadıkları halde evlenecekleri kişileri gördüklerini söylerler.  Fakat onlar gördü diye bizimde kesinlikle göreceğimiz anlamına gelmez. Görülen rüyanın yorumu da çok önemlidir. Bazen hayırlı gördüğümüz bir rüya şer olarak karşımıza çıkabilir. Bu tip durumlar da uyandığımız zaman hissettiklerimiz çok önemlidir. Kişi korku ve heyecan içinde uyanırsa rüya hayırsız mutlu bir biçimde uyanıyorsa hayırlı anlamına gelmektedir. Bu yüzden evlilik için istihare yapmadan önce her zaman ilk başka bilen insanlar ile konuşmak ve her şeyin hayırlısını Allah'tan istemekten başka çaremiz yoktur. 
]]>
İstihare Duası Nasıl Yapılır https://www.istiharenamazi.com/istihare-duasi-nasil-yapilir.html Wed, 28 Nov 2018 03:11:32 +0000 İstihare duası nasıl yapılır, istihare olmasını istediğimiz olayların ve işlerin hayırlı sonuçlanıp sonuçlanmadığı konusunda, Allahtan hayırlısını istemek için görülen rüyalardır. İstihare duasını ya İstihare duası nasıl yapılır, istihare olmasını istediğimiz olayların ve işlerin hayırlı sonuçlanıp sonuçlanmadığı konusunda, Allahtan hayırlısını istemek için görülen rüyalardır. İstihare duasını yapmak, için abdest alıp namaz kılmak gerekir. Yada sadece istihare duası okuyarak, istihareye yatılır. İstihare duası namaz kılındıktan sonra, Allahtan hayırlısını isteyip olup olmayacağı konusunda okunan duadır. İstihare duası okunmadan, istihareye yatılmaz. İstihare duası sonunda istediğimiz dileğin, hayırlı olup olmamasında rüya görülür. Görülen rüyada yeşil ren hayra, kırmızı ve siyah renk şer ve hayırsızlığa yorumlanır. Peygamber efendimiz istihare duası okunmadan, istihareye yatılmaz diyerek, istiharenin önemini vurgulamıştır. İstihareye yatmak isteyen kişi, mutlaka istihare duasını okumalıdır. Yoksa istihare sonuç vermez. 

İstihare duası nasıl yapılır İstihare duası yapmak isteyen kişi; öncelikle isteğini dilerken iyi dilekte dilemelidir. Bir başkası için istihare duası yapılmamalıdır. İstihare duası yaparken kıbleye dönük yapılmalı ve kıble tarafında uykuya dalınmalıdır. istihare duası yapmak, bir ibadet şeklidir. 


İstihare Duası Nasıl Yapılırİstihare duası; Allahümme inni estehiruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es'eluke min fadlike'l-azim. Feinneke takdiru vela ekdiru ve ta'lemu vela a'lemu ve ente allamu'l-ğuyub. Allahumme in kunte ta'lemu enne haza'l, emre hayrun li fi dini ve meaşi ve akibeti emri acili ve emri ve acilihi fakdirhu li ve yessirhu li summe barik li fih.  Ve in kunte ta'lemu enne haza'l-emre şerrun li fi dini ve meaşi ve akıbeti emri acili emri e acilihi fasrihhu anni vasrifni anhu va'kir liyelhayra haysu kane sume ardini bih.

İstihare duası anlamı; Allah'ım yapmayı düşündüğüm şu işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olup olmadığı bana ilminle yaklaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin devasa fazlından hibe buyurmanı isterim. şüphesiz senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin ben bilemem. Sen her şeyin iyisini bilirsin ben bilemem. Eğer istediğim şey bana dinim, hayatım ve yaşamım için iyi olacaksa sen hayırlısını ver.  Eğer bana hayırsızlık verip kötülük verecekse sen benden uzak tut YA RAB.. Sonra da beni bu hayırla hoşnut eyle Allah'ım..

İstihare duası bu şekilde yapılır ve niyet edilir. İstihareye yatmak 7 gün sürer. 7 gün sonunda işin hayırlı olup olmama durumu Allah tarafından rüyada işaret olarak bildirilir.

]]>
İstihare Rüyasında Kar Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-kar-gormek.html Wed, 28 Nov 2018 21:36:11 +0000 İstihare Rüyasında Kar Görmek, genellikle hayırlı yorumlanır. İstihare rüyası, kişinin bir niyet ya da bir dilek ile aradığı sorusunun cevabını ilahi yoldan almak için duasını yaparak yatılan rüyalardır. Bu rüyalar elbet İstihare Rüyasında Kar Görmek, genellikle hayırlı yorumlanır. İstihare rüyası, kişinin bir niyet ya da bir dilek ile aradığı sorusunun cevabını ilahi yoldan almak için duasını yaparak yatılan rüyalardır. Bu rüyalar elbette ki ilahi anlam taşıyan ve soruların cevabını direk olarak veren rüyalar değildir. İstihare rüyasında görülenler kişinin niyetine ve ameline göre değişiklik gösterse de büyük İslam alimlerinin yaptığı rüya tabirleri ile yakın olarak anlamlandırmak mümkün olur.

İstihare Rüyasında Kar Görmek Ne Anlama Gelir

İstihare rüyasında kar görmek genelde olumlu tabir edilir. Evlilik niyeti ile yatılan istihare rüyasında kar gören kişinin, zor bir yoldan da olsa doğru insanla evlilik yapacağı ve türlü zorluklar atlatarak mutluluğu bulacağına delalet eder. Beyaz kar içinde leke görmek kişinin eşi ya da eş adayı ile ilgili bir kötü haber alacağına işaret eder. Karın eriyor olarak görünmesi, evliliğin sorunları olacağına ve karı koca kavgalarına veya evlilik öncesinde ise, yapılacak evliliğin hayırlı olmayacağına işaret eder. 

İstihare rüyasında kar görmek, eğer mevsimsiz ise, yani etraf bahar ya da yaz ayı gibi görünürken rüya da kar varsa, yapılacak işin yolunda gitmeyeceğine bozulacağına zamanının doğru olmadığına işaret eder. Bu dönemde iş kuracak ya da evlilik yapılacak ise zamanının yanlış olduğu ve iyi sonuçlanmayacağına işaret eder. Üzerine kar yağdığını gören kimsenin uzun yola çıkacağına veya kar da ayak izi bıraktığını gören kişinin bulunduğu yere yerleşeceğine işarettir. Kar içinde uyuduğunu gören kişi büyük bir gaflet içinde demektir. Etrafında kendi kötülüğü için çalışan düşmanları olduğuna ve kişinin bunun farkında olmadığına hatta düşmanlarının çok yakında olduğuna işaret eder.

İstihare Rüyasında Kar Görmekİstihare rüyasında kar görmek, ev içinde kar görmek eve bela geleceğine eğer devlet veya adalet ile ilgili niyetle yatılmış ise üzerine iftira atılacağına işaret eder. İstiharede kar içinde yürümek temiz aydınlık bir yolda ilerlemeye işarettir. Evliliklerin ve kurulacak işlerin hayırlı olacağına, beklemediği bir yerden menfaat göreceğine veya paraya sıkışan birinin ummadığı bir yerden menfaat göreceğine işarettir. Hapishanede tutuklu olan ya da üzerine atılı iftira ile boğuşanların istiharede kar görmesi tahliye olacaklarına veya üzerindeki iftiralardan kurtulacağına işaret eder. Kişi üzerindeki karları rüyasında temizliyor ise, tüm iftiralardan arınacak tüm suçlarından günahlarından bağışlanacak demektir. 
]]>
İstihare Rüyasında Kan Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-kan-gormek.html Thu, 29 Nov 2018 10:11:59 +0000 İstihare rüyasında kan görmek, islam dinine göre istihare rüyasında kan görmenin anlamı genellikle olumsuz bir şekilde açıklanmaktadır. İstihare rüyalarında da kan görülmesi,kişinin niyetlendiği işin olumsuz olacağı baz İstihare rüyasında kan görmek, islam dinine göre istihare rüyasında kan görmenin anlamı genellikle olumsuz bir şekilde açıklanmaktadır. İstihare rüyalarında da kan görülmesi,kişinin niyetlendiği işin olumsuz olacağı bazı zararlar doğuracağına işaret etmektedir. Ayrıca istihare rüyasında kan gören kişinin yapmaya kalkıştığı işten sakınması gerekip uzak kalmasına da delalet etmektedir. Bir Müslümanın istihareye yatıp rüyasında kan görmesi durumunda rüya sahibi bütün düşüncelerinden vazgeçmelidir. İstihare rüyasında kan gören rüya sahibi giriştiği bütün işlerden vazgeçerek, adım atmakta olduğu işten hemen vazgeçmesi gerektiğine delalet eder. İstihare rüyasında kan gören kişi eğer düşüncelerinden ve girişmekte olduğu durumlardan vazgeçmezse hayatında olumsuzluklar yaşayacağı anlamlarına gelmektedir.

İstihare Rüyasında Kan Görmekİstihare Rüyasında kan görmek; rüyasında kan gören kişi kanın damardan aktığını görmüş ise, varlık, bolluk ve bereket içindeyken yokluk yaşanacağına delalet etmektedir. Rüyasında genel olarak nereden aktığı önemli olmayan bir kan gördüyse bu durum yakın akraba çevresinden kısa süre içerisinde olumsuz haberler almaya, kedere ve üzüntüye işaret etmektedir. Rüyasında burnundan kan akıttığını gören kişi ise başına gelebilecek kötülüklerden ve olumsuzluklardan kurtulmuş olduğuna delalet eder. Rüyada görülen fazla kan ise rüya sahibinin belli bir mal mülk kaybedeceğine işaret etmektedir. Genç ve bekar bir kızın rüyasında kan görmesi hayırlı ve güzel bir evlilik yapacağına işaret ederken, evli bir kadının ise rüyasında kan görmesi düşük yapacağı ile yorumlanmaktadır. Rüyasında kan tükürdüğünü gören kişinin ise, arkasından dedikodusunun yapılıp, arkasından kötü sözler kullanıldığının ve kulağına kendisi hakkında söylenmiş çirkinlik dolu sözler duyacağına delalet etmektedir.
]]>
Arapça İstihare Duası https://www.istiharenamazi.com/arapca-istihare-duasi.html Thu, 29 Nov 2018 18:56:11 +0000 Arapça istihare duası, bir işe başlamadan önce o işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için edilen duaya istihare duası denilir. istihare duası, yatmadan önce abdest aldıktan sonra kılınan 2 rekat namazdan sonra oku Arapça istihare duası, bir işe başlamadan önce o işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için edilen duaya istihare duası denilir. istihare duası, yatmadan önce abdest aldıktan sonra kılınan 2 rekat namazdan sonra okunur ve kişi kimseyle konuşmadan sağ tarafına yatıp dilediği şeyi düşünerek uyur. Fakat namaz kılınamadığı durumlarda sadece istihare duasını yapılmasının da makbul olduğu bildirilmiştir. istihare duasından sonra; "Ey Allah'ım bu iş hakkımda hayırlı ise onu bana mübarek eyle. Fakat hayırlı değil ise onu benden uzaklaştır ve beni senin verdiğine rıza gösterenlerden eyle." denilmelidir.

İstihare başkasına yaptırılamaz. Kişinin kendisi yapmalıdır. Zira dinimizde beden ile yapılacak ibadetleri başkasına yaptırmanın caiz olmadığı bildirilmiştir. İstihare yapmak sünnettir ve kesin sonuç elde edebilmek için 7 gün devam edilmesi daha mübarektir. Rüyada siyah veya kırmızı görülmesi şerre, yeşil yada beyaz görülmesi hayra işaret ettiği söylenmektedir. Manevi bir işarete kavuşma arzusu ile yapılan istihare duası dinimizde de ayrı bir öneme sahiptir. 

Arapça İstihare DuasıArapça istihare duası okunuşu:

Allahümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es' elüke min fadlike' l- azim. Fe inneke takdiru ve la akdiru ve ta' lemu ve la a' lemu ve ente allamü' l guyub. Allahümme inkünte ta' lemu enne haza' l- emre hayrun li fi dini ve meaşi ve akıbeti emri tev acili emri ve acilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe barik li fihi. Ve in künte ta' lemu enne haza'l- emre şerrun li fi dini ve meaşi ve akıbeti emri ev acili emri ve acilihi f' asrifhu anni va' srifni anhu ve' kdur li el- Hayra haysü kane sümme ardihi bihi.

Anlamı: Allah'ım yapmayı düşündüğüm bu işin yapılmasından veya yapılmamasından hangisinin hayırlı olduğunu ilminle ve kudretinle bana göster. Zira Sen herşeye Kadir'sin ben değilim, sen bilirsin ben bilmem, bütün gizli olanları sen bilirsin Allah'ım. Eğer bu iş; benim dinim, geçmişim, geleceğim, şimdim ve sonum için hayırlı ise bu işi bana kolaylaştır. Eğer bu iş benim dinim, geleceğim, geçmişim, şimdim ve sonum için hakkımda hayırlı değil ise beni bundan uzaklaştır ve hayırlı olanı bana nasip et.
]]>
İstiharede Kuran Görmek https://www.istiharenamazi.com/istiharede-kuran-gormek.html Fri, 30 Nov 2018 17:43:32 +0000 İstiharede Kur'an Görmek; rüyayı gören kişinin hayatı boyunca daima hayırlı olaylarla karşı karşıya gelmesini gösterir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin daima şansının, bahtının ve kısmeti nin açık olac İstiharede Kur'an Görmek; rüyayı gören kişinin hayatı boyunca daima hayırlı olaylarla karşı karşıya gelmesini gösterir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin daima şansının, bahtının ve kısmeti nin açık olacağına işaretir. İstiharede Kuran görmek rüya sahibinin ve ailesinin kötü ve fermanı olmayan hastalıklara yakalanmayacağına delalettir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin ve ailesinin uzun ve sağlıklı bir ömre sahip olacağını ğösterir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin rızkının bol olacağına işarettir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin ve ailesinin yaptığı iyilik ve hayırların Allah katında kat kat fazlası ile karşılığını bulacağına işaret eder.  İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin işlerinin hep rast gideceğine işarettir.  İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin yüzünün hep güleceğine işarettir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğini delalet eder. 

İstiharede Kur'an görmek rüyayı gören kişinin Allah katında salih kullardan olduğuna işaret eder. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin temiz kalpli, iyi niyetli ve guzel bir ahlaka sahip olğunu gösterir. İstiharede Kuran görmek her Kula nasip olmaz. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin saf ve temiz bir kalbi olduğunu gösterir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin bazende bağ, bahçe, yeşillikler içinde ve kuş sesleri ve doğadaki diğer börtü böcek içinde huzurlu, sağlıklı ve doğal bir yaşam süreceğini gösterir. 

İstiharede Kur'an görmek rüyayı gören kişinin sıkıntıda ise miras kalacağına ve kalan bu miras ile rahata ve huzura ereceği delalet eder. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin ilim ve hikmet ereceğine işaret eder. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin emaneti varsa emanete sahip çıktığını ve bunun karşılığının Allah tarafından kendisine verileceğini gösterir.  İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin kazancının helal olduğuna işarettir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin aydınlığa ereceğine işaret eder. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin doğru yolda, Allah yolunda olduğuna delalet eder. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin sevinçli, mutlu bir hayat yaşayacağına  ve yardım sever biri olacağına delalet eder. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin davası varsa davasında haklı olduğunu ve muhakkak sonucunun olumu olacağını gösterir.   

İstiharede Kuran Görmekİstiharede Kur'an görmek rüyayı gören kişinin iyilik yapan ve kötülükten uzak duran, kötü olan davranışlardan kendini sakındığını gösterir. Kötülükten uzak durduğu için Allah tarafından mükafatlandırılacağını gösrerir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin adalet sahibi olacağını ve kendisininde Allah' ın adaletine mazhar olacağını gösterir.  İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin feraha, huzura, mutluluğa, saadete, sevince ve her işinde hayırlara nail olacağını işaret etmektedir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin İslam kurallarına göre yaşadığını ve bunun karşılığının Allah tarafından kendisine verileceğini gösterir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin inancı sayesinde her türlü maddi, manevi be sıkıntısı varsa Allah tarafından giderileceği rivayet edilir.  Maddi, manevi istediği duruma geleceğini gösterir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin Allah tarafından korunduğunu gösterir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin hert türlü hastalıktan kurtulacağını ve sağlık bir yaşam süreceğini gösterir. İstiharede Kuran görmek rüyayı gören kişinin şeref ve sevince ereceğini  gösterir. 

İstiharede Kur'an görmek rüyayı gören kişinin Allah tarafından şefaat bulacağına bunun sayesinde de huzurlu, sağlıklı, mutlu,  rahat ve sıkıntısız bir yaşam süreceğini delalet eder. Rüyalarınız hayra çıkması dileği ile.
]]>
İstihare Rüyasında Su Görmek https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasinda-su-gormek.html Fri, 30 Nov 2018 19:04:31 +0000 İstihare rüyasında su görmek; istihare olmasını istediğiniz olayların kişi açısından hayırlı olup olmaması için niyet üzerine yayılan rüyadır. İstiharede görülen her rüyanın anlamı vardır. Allah istihareye yatan kulu İstihare rüyasında su görmek; istihare olmasını istediğiniz olayların kişi açısından hayırlı olup olmaması için niyet üzerine yayılan rüyadır. İstiharede görülen her rüyanın anlamı vardır. Allah istihareye yatan kuluna, istediği dileğin kendisi için hayırlı olp olmaması için işaret olarak rüyada gösterir. İstihare rüyasının belli terim ve anlamları vardır. İstihareye yatan kişinin niyeti son derece önemlidir. İstihare rüyasında su görmek, hayır ve güzelliğe işaret olarak bilinir. İstihareye yatan kişi eğer rüyasında su görmüş ise, Allah'tan istediği olay, durum, evlilik ve iş kişi için hayırlı ve temiz olacağı anlamına gelir. İstiharede görülen su oldukça önemlidir. Şu temizlik ve iyi niyetin göstergesidir. İstihare rüyasında görülen su şekli son derece önemlidir. İstihare rüyasına yatan kişi, dilediği niyetin gördüğü su sayesinde hemen hayırlı bir şekilde sonuçlanacağını habercisidir. Saflık ve bereket simgesi olarak bilinen su, istihareye yatan kişiye hareket ve kısmet getireceğin habercisidir. 

İstihare rüyasında su görmek, hayırlı ve istenilen niyetlerin habercisidir. İstihare rüyasında yayıldığı gece rüyada su görüldü ise niyetin hızla olup, kişinin yükseleceğine işarettir. İstihare rüyasında su görmek her insana kısmet olmaz gerçekten kişi temiz ve iyi niyetli ise ve dilediği niyet kendi için hayırlara vesile ilaca ise istihare rüyasında su görülür.

İstihare Rüyasında Su Görmekİstihare rüyasında su gören ne yapmalı; kişi gerçekten olmasını istediği niyetinin olduğunu rüyasında su görerek işaret edilecektir. İstihare rüyasında su gören kişi 7 gün istihare rüyasına yatıp niyet etmeli ve gördüğü rüyayı kimseye anlatmamalıdır. Rivayete göre istihare rüyasında su gören kişiler denize girerek temizlenir ve günahlarından kurtulurlar. İstihare rüyasında su gören kişi niyetinin hemen olması için rüyasını kimseye anlatmamalıdır.
]]>
İstiharede Kahverengi Görmek https://www.istiharenamazi.com/istiharede-kahverengi-gormek.html Sat, 01 Dec 2018 15:59:24 +0000 İstiharede Kahverengi Görmek, Bu güzel amel için istiharede görülen bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu, anlamak için Allah'tan dilemek ve istemektir. Yani bir kişinin başına gelecek olan hadiselerle ilgili Allah bildirmedik İstiharede Kahverengi Görmek, Bu güzel amel için istiharede görülen bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu, anlamak için Allah'tan dilemek ve istemektir. Yani bir kişinin başına gelecek olan hadiselerle ilgili Allah bildirmedikçe bilinmeyeni öğreten İslam dini, bu konuda Allah'tan hayır dilemek ve hayırlı olanı istemek için dua edilir. Bundan sonrası Allah'a tevekkül etmektir. Hadis-i şerifte istihare de evlenilecek kişiyi rüyada görmek için en güzel şekil istihare rüyasıdır. Çünkü istihare eden bir kimse pişmanlık duymaz, istihare Peygamber efendimizin bir sünnetidir. Ümmetine tavsiye ettiği bir dua ve ibadet şeklidir. Şayet, istihare rüyasında bir şey görülmez ise, kalbe bakılır. O işi yapmak arzusu varsa, o işe karar verilir. Ancak karar veremeyen bir kimse, birkaç defa daha istihare yapmalıdır. Bu durumda istihare yapmak, geleceği görmek değildir. İstihare, girişilen bir işte Allah'tan hayırlı olanı ifade etmek için yapılır. Bu yönüyle istihare bir çeşit dua şeklidir. İstiharede, hayırlı olanı Gönül'e yatıştırması için Allah'a dua etmektir. Peygamber efendimiz bu konu ile ilgili, istihare namazından sonra kalpten geçen mananın ve oluşan kararlılığın önemli olduğunu bildirmiştir. Diğer bir husus, gerekli şartlar yerine getirildikten sonra gelecek konusunda yapılması gereken Allah'a güvenmektir. Bazen kalpte kararlılık oluşmayıp kararsızlık devam eder ise, istihare namazı tekrar kılınır ve Allah'a tekrar dua edilir. Namazdan ve duadan sonra kalpte umulan bir şekilde yatkınlık olursa; Bismillah denir. Aslında gün içerisinde olumlu düşünceler halinde umutlar taşıyan, kalbin kararlılığı içerisinde ve karamsarlık yaşamayan bir kimse, rüyasında mutlu ve umutlu şeyler görür. Bu sırada kılınan namaz ve yapılan dua, kalbin yatıştığı işin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan dilemek için sağlar. Çünkü hayırlı olan Cenab-ı Allah'ın takdirindedir.

İstiharede Kahverengi Görmekİstiharede Kahverengi Görmek; İstiharede her rengin bir anlamı vardır. İstiharede kahverengi görmek, uzun yolculuğa işarettir. Genel anlamda iyiye, güzele ve hoşluğa yorumlanır. Aynı zamanda ziyaret yapmak amacıyla gidilecek bir yer olduğu anlamına gelir. Bu yol temiz ve aydınlık bir yoldur. Bu işin önünde hiçbir engel olmadığı gibi muradının olacağını haber verir. Ayrıca mutluluk dolu bir sürecin en büyük işaretçisidir. Dolayısıyla istiharede kahverengi görmek, kişinin işleri çok çabuk olacak demektir. Bu durumda istiharede kahverengi görmek, hangi nesnede veya hangi durumda görülürse görülsün hayra delalet eder. İstihare, şekline ve rengine göre yorumlanır. İstiharede hayırlı olanı istemek için;  Allah'ım, bu işimin hakkında hayırlı olacağını yalnız Sen bildiğin için bana doğrusunu göstermeni dilerim. Senin sonsuz kudretine niyaz ediyor ve yardım bekliyorum. Yüce lütfundan ihsan etmeni diliyorum. Muhakkak ki; Senin her şeye gücün yeter. Benim hiçbir şeye gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, ben hiçbir şey bilmem. Sen ki, bütün gaybları bilirsin. Allah'ım bu iş benim dinim, yaşamım, işimin akıbeti, dünyam ve ahiretim hakkında hayırlı ise bunu bana nasip eyle. Sonra bu işimde benim için feyiz ve bereket getir. Eğer bu iş benim için dinim, yaşamım, işimin akıbeti, dünyam ve ahiretim ile ilgili hayırlı olmayacaksa bunu benden ve beni bu işimden vazgeçir. Bu hususta gönlümde bir sıkıntı bırakma. Benim için hayırlı olan işimi kolaylaştır. Sonra da beni takdir buyurduğun hayırla hoşnut eyle.
]]>
İstiharede Kan Görmek https://www.istiharenamazi.com/istiharede-kan-gormek.html Sun, 02 Dec 2018 15:04:37 +0000 İstiharede kan görmek; istihare olmasını istediğiniz olayların ve niyetlerin Allah'a dua ederek, kendimiz için hayırlı olup olmaması için dua etmek ve bu dua karşısında Allah'ın rüyada bizler için gösterdiği işarettir istih İstiharede kan görmek; istihare olmasını istediğiniz olayların ve niyetlerin Allah'a dua ederek, kendimiz için hayırlı olup olmaması için dua etmek ve bu dua karşısında Allah'ın rüyada bizler için gösterdiği işarettir istihare. İstihare sayesinde edilen niyetlerin hayırlı olup olmaması durumuna göre yapılan tercihler hayatımıza yön verir. İstiharede görülen her renk bir anlam taşır. İstiharede görülen durumlar yapılacak tercihlerle birlikte hayatımızı değiştirir. 

İstiharede kan görmek, olumsuzluk anlamı taşır. Kılınan istihare namazından sonra edilen istihare ve niyet duası, ardından görülen kan istenilen niyetin kişi için hayırlı olmamasına işarettir. İstiharede edilen niyetler ve dualar karşısında gösterilen işaretler sayesinde hem dünya hayatı için hem ölüm sonrası yaşam için verilecek kararlarda yol göstericidir.

Evlilik için yatılan istiharede kan görmek, kişi için o evliliğin dünya hayatı için hayırlı olmamasına işarettir. Yatılan tüm istiharede kan görmek istenilen niyetin o kişi için hayırlı olmaması ve sabredip hayırlı olanı beklemesi anlamına gelir. İstiharede kan görmek,  kişinin zarara uğramadı anlamı taşır. Edilen niyet karşısında Allah'ın gösterdiği işaret karşısında yinede o isteğin üzerine giden kişinin uğrayacağı zarara işarettir istiharede kan görmek. İstiharede kan görmek istenilen niyetin bozulduğuna işarettir. İstihare ibadetinde görülen işaretler sonunda kişinin doğru yola gitmesi ve doğru yolda bulunması kolaylaşır.

İstiharede Kan Görmekİstiharede kan gören kişi ne yapmalı; görülen bu istihare rüyasında sonra Allah'ın kişi için hayrlı olan işareti gösterdiği için 2 rekat şükür namazı kılınmalı ve bol bol dua edilmelidir. İstiharede görülen kan olumsuzluk anlamı taşısa bile, kişi istediği niyetin üzerine gitmediği için, kendisi için hayırlı sonuca ulaştığı anlamına geldiğinden, görülen kana üzülmemelidir. İstiharede kan gören kişi sabırla hayırlı olanı beklemelidir. İçten edilmeyen niyet karşısında görülen kan istihareyi bozar,  o yüzden 7 gün boyunca istihareye ayrılmalı ve sabırla beklenilmelidir. Sabrın sonunda Allah kişi için hayırlı olanı zamanı geldiğinde verecek ve yaşayacaktır.
İstiharede kan gören kişi haram maldan uzak durmalıdır. Haram mala el uzatan kişiler genel olarak istiharede kan görür. İstişarede kan gördükten sonra, kişi Allah'a tövbe ederek bol bol dua edip tövbe namazı kalmalıdır. Zaman içerisinde hayırlı işler yaparak günahlarından arınan kişilere istiharede hayırlı işaretleri Allah'ın göstereceğini eski alim ve rivayet edenler tarafından bildirilir. İstişarede kan gören kişi gördüğü rüyayı kimseye anlatmamalıdır. Görülen her işaret Allah ve kul arasında kalmalıdır.
]]>
İstiharede Bebek Görmek https://www.istiharenamazi.com/istiharede-bebek-gormek.html Mon, 03 Dec 2018 00:02:30 +0000 İstiharede Bebek Görmek, niyet edilerek uyunan rüyanın anlamına göre değişir. İstihare rüyası ya da istihare, bir şeye niyet edilerek bir sorunun çözümüne cevap arayarak yatılan uyku ile rüyada aranan ilahi cevaplardır. Bir İstiharede Bebek Görmek, niyet edilerek uyunan rüyanın anlamına göre değişir. İstihare rüyası ya da istihare, bir şeye niyet edilerek bir sorunun çözümüne cevap arayarak yatılan uyku ile rüyada aranan ilahi cevaplardır. Bir kişinin varsa dileği ya da içinde olduğu ikilem veya zor durumlar için, istihare duası okur ve niyeti ile rüyaya yatar. Buna istihare denir. İstihare rüyaları elbetteki kişinin sorunlarına direk cevap veremez. Rüyaların her bir saniyesinin, rüyada görülen her şeyin kendi içinde bir mecaz anlamı elbette ki vardır. Büyük alimlerin rüya tabirleri ile ilgili kitaplarında ve sahabilerin rüyaları tabir etmesi ile bu anlamları çözmek tamamı ile olmasa da bütüne yakın anlam çıkarmak mümkündür.

İstiharede Bebek Görmek Ne Anlama Gelir:

İstihare rüyasına yatarken niyet edilen durum içinde bebek sahibi olmak ya da bir bebeğin sağlık durumu ile ilgili haber almak varsa elbette ki rüya da bebek görülecektir fakat rüyanın niyeti tamamen farklı ise istihare de bebek görmek bir kaç anlama gelebilir. Öncelikle istihare de bebek görmek eğer bebek kız ise kızgın acı kederli bir haber alınacağına, bebek erkek ise parasal bir sıkıntıya delalet eder. Rüyada görülen bebek güler yüzlü açık tenli, neşeli bir bebek ise, içinde bulunulan çetrefilli durumun ilerleyişinin iyi yönde olacağına delalet eder. Eğer bebek sürekli ağlıyor ve mutsuz ise, girişilecek işin kötü gideceğine veya yapılacak hayati bir değişiklik varsa sonucunun kötü olacağına işaret eder.
Bebek elinde emzik ile veya biberon ile görülürse yakın zamanda alınacak bir bebek haberine işaret eder. İstiharede bebeğin doğumunu görmek farkında olarak ya da olmayarak işlenen büyük bir günaha işaret eder.

İstiharede Bebek Görmekİstiharede bebek görmek, eğer bebek sahibi olma niyeti ile yatılmış işe, bebeğin nasıl göründüğüne bağlı olarak tabir edilebilir. Anne kucağında sevimli neşeli bir bebek olumlu anlamda tabir edilirken, ağlayan ve mutsuz bebek olumsuz anlamı ile tabir edilir. Rüyada görülen bebek eğer anne kucağında emzirilen, bebek sahibi olmak isteyen çiftin yakın zamanda müjde alacağına işaret eder. Rüyada görülen bebek beşikte ise işlerin yolunda gideceğine ve yakın zamanda parasal anlamda güzel haberler alınacağına işaret eder. Rüyada bebek sevdiğini görmek, sıkıntıların dağılacağına, kişinin feraha çıkacağına delalet eder.
]]>
İstihare Namazı Niyeti https://www.istiharenamazi.com/istihare-namazi-niyeti.html Mon, 03 Dec 2018 19:00:48 +0000 İstihare Namazı Niyeti, Hayırlı olanı istemek anlamı taşıyan istihare, insanların kendileri için büyük önem taşıyan ve karar vermekte zorluk çektikleri ya da bir seçim yapmak zorunda kaldıkları zaman merak ettiği şeyl İstihare Namazı Niyeti, Hayırlı olanı istemek anlamı taşıyan istihare, insanların kendileri için büyük önem taşıyan ve karar vermekte zorluk çektikleri ya da bir seçim yapmak zorunda kaldıkları zaman merak ettiği şeyleri veya dünya ve ahiret açısından kendileri için hayırlı olan şeyleri bilemeyip, öğrenebilmek için abdest alıp farzın dışında iki rekat namaz kılınıp o iş ile alakalı rüya görmek için uykuya yatmaktır. 
Herhangi bir işe başlamadan önce, örneğin ev alacakken, evlenme kararı vermeden önce, iş hayatında alınacak önemli bir karar için önce istihare yapılabilir. Bir hadisi Şerif'te; ''Mutluluk istihare namazı kılmakla gerçekleşir'' buyrulmuştur.

İstihare namazı niyeti, önemli kararlar alınmadan önce, öncelikle "Yarabbi! Buluğ çağımdan bugüne kadar işlediğim bütün günahlardan dolayı pişman oldum. Bundan sonra  inşallah günah işlemeyeceğime dair söz veriyorum" denilip günahlardan tövbe edilerek birkaç defa istihare edip Allahu teâlâ'ya sığınılmalıdır. Tövbe ettikten sonra gusül abdesti alınır Ve istihare namazına niyet ettim denilip iki rekat nafile namazı kılınır.

İki rekatlık istihare namazı nasıl kılınır, Allah rızası için niyet ettim iki rekat istihare namazı kılmaya denilip niyet edilir ve ardından Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alıp namaza başlanır. İlk rekatta Sübhaneke okunur, daha sonra Euzü Besmele çekildikten sonra Fatiha ve Kafirun Suresi okunup rükuya gidilir, secdeye gidilip doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. 
İkinci rekatta ayağa kalkıp kıyama durulur. Besmele çekilir. Fatiha ve İhlâs suresi okunduktan sonra rükuya ve secdeye gidip doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturarak Ettehiyyatü, Allâhümme Salli, Allâhümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Daha sonra sağ ve sola selam verilip namaz tamamlanır.

İstihare namazı kılındıktan sonra, Peygamber Efendimiz s.a.v şu duanın okunmasını öğretmiştir;
Ey Allah'ım, yapmayı istediğim bu işin yapılmasından ya da yapılmamasından hangisinden hayırlı olup olmadığını bana ilmin ile kolaylaştır. Senin kudretinle güç istiyorum. Büyük olan fazlından ihsan buyurmanı istiyorum. Senin şüphesiz ki her şeye gücün yeter, benim gücüm yetmez. Sen her şeyin en iyisini bilirsin, ben bilemem. Allah'ım bu işin benim için işim, yaşayışım, dünya hayatım ve ahiretimin sonucu açısından hayırlı ise, o işi bana nasip et, kolaylaştır ve onu bana mübarek eyle. Şayet bu iş benim yaşayışım, dinim ve işim, dünya hayatım ya da ahiretim açısından şer olduğunu bilirsen, o işi benden, beni de o işten uzak et. Nerede olursa olsun benim hakkımda hayır olanı nasip eyle. Sonra da beni bu hayır ile mutlu kıl.

İstihare namazı kılınıp duası edildikten sonra hiç kimseyle konuşmadan kıbleye doğru yatılmalı. Rüya görülse de görülmese de 7 gün boyunca istihareye devam edilmelidir. Yapılacak olan her iş için istihareye yatmak sünnettir ve mübarektir. İstiare samimi bir şekilde yapıldığı zaman Allah'ın hayırlısını vereceğine ümit bağlanırsa insanın kalbine doğabilir. İstihareden sonra bir rahatlık ve ferahlık hissedildiği zaman o iş hayırlı olur. Ancak sıkıntı ve darlık hissedildiği zaman olumsuz olacağına yorumlanır.
]]>
İstiharede Gelinlik Görmek https://www.istiharenamazi.com/istiharede-gelinlik-gormek.html Tue, 04 Dec 2018 15:42:58 +0000 İstiharede Gelinlik Görmek, gören kimse eğer bekar ise, en kısa zaman da ailesi tarafından beğenilecek bir işe gireceğini ve kazancının helal ve bereketli olacağını gösterir. Eğer görülen bu gelinlik, parlak beyaz ve güzel i İstiharede Gelinlik Görmek, gören kimse eğer bekar ise, en kısa zaman da ailesi tarafından beğenilecek bir işe gireceğini ve kazancının helal ve bereketli olacağını gösterir. Eğer görülen bu gelinlik, parlak beyaz ve güzel ise hayırlı haberler alınmasına ve mutluluğa işaret eder. 

İstiharede rüyada gelinlik giydiğini görmek ise kişinin beraber olduğu kimseyle mutlu,huzurlu bir yuva kuracağına yorumlanır. Eğer kişi bekar ise yakışıklı, iyi huylu bir beyle tanışmasına işaret eder.

İstiharede gelinlik gören kimse, hamile ise güzel, hayırlı ve sağlıklı bir bebeği kucağına alacağına yorumlanır. Eğer rüyayı gören kimse bebeğinin olmasını istiyorsa kısa zamanda kalbindeki gibi bir evlada sahip olacağına işarettir.

İstiharede gelinlik gören bir kimse iş arıyorsa, istediği gibi hayırlı bir işe kavuşur iş hayatında ya da arkadaşlık hayatında herhangi bir sorunu olmayacağına bu işinde yüksek mevkilere geleceğine işarettir.

İstiharede gelinlik görmek, kimse eğer mutsuzsa, tüm sıkıntılarının biteceğine hayatına mutluluk ve huzurun geleceğine işaret eder. Hayattaki tüm arzularına ulaşır ve sıkıntı çekmez olarak yorumlanır.

İstiharede gelinlik gören kimse, iffetli,akıllı, güzel bir kadını simgeler. Bu kimsenin gelinliği bembeyaz ise etrafındaki insanlar tarafından büyük itibar ve sevgi görür. Akrabalarıyla ve dostlarıyla daima uyum içerisinde yaşar olarak yorumlanır.

İstiharede gelinlik gören kimse, sıkıntıda olan bir arkadaşına yardım eder. Bekar bir arkadaşının evlenmesinde büyük rol oynamasına işarettir. Bu rüyayı gören kimsenin etrafındaki insanlara iyiliği dokunur olarak yorumlanır.

İstiharede gelinlik gören kimsenin, uzun zamandır istediği ve ulaşmak için sürekli ettiği duaları kabul olunur. İnandığı dinine daha da bağlanacağına işarettir. Beyaz gelinlik daha çok ibadet olarak da yorumlanır.

İstiharede Gelinlik Görmekİstiharede Gelinlik Görmenin Olumsuz Yorumları,

İstiharede gelinlik gören kişinin gelinliği kirli ve yıpranmış ise bu kimse hedeflediği başarıya ulaşamaz. Hayallerinin bir türlü gerçekleşmeyeceğine, göz yaşına ve mutsuzluğa işaret eder. Bu rüyayı gören kimsenin, sıkıntılı ve üzgün bir ruh haline gireceğine 
yorumlanır.

İstiharede gelinlik görmek, kimsenin gelinliği kirli ise bu kimse evleneceği kimse ile mutlu olamayacağını ve eşinin hayırsız çıkacağına yorumlanır. Eğer bu kimse hamile ise, çocuğunun hayırsız ve sağlıksız olarak dünyaya geleceğine işarettir. Bu kimseye gam ve keder uğrar olarak yorumlanır.

İstiharede gelinlik gören kimse, eğer ağır hasta ise kısa sürede öleceğine yorumlanır. Eğer sağlıklı ve bir yolculuğa gidecekse kaza geçireceğine ve sağlığından olacağına işarettir. 

İstiharede gelinlik giyen kimse eğer yaşlı ise kendisi gibi yaşlı bir erkekle evleneceğine, ancak evlerinde büyük sağlık sıkıntıları yaşanacağına işarettir. 
]]>
İstiharede Deniz Görmek https://www.istiharenamazi.com/istiharede-deniz-gormek.html Wed, 05 Dec 2018 01:39:10 +0000 İstiharede Deniz Görmek, İstihare uykusuna yatan bir kimsenin rüyasında yani İstiharede Deniz Görmek durumu hayra yorulmaktadır. Özellikle rüya tabircileri tarafından bu durumu oldukça olumlu yönde yorumlanmakta ve rüyayı g İstiharede Deniz Görmek, İstihare uykusuna yatan bir kimsenin rüyasında yani İstiharede Deniz Görmek durumu hayra yorulmaktadır. Özellikle rüya tabircileri tarafından bu durumu oldukça olumlu yönde yorumlanmakta ve rüyayı gören kimsenin başından hayırlı şeylerin geçeceğine delalet eder. İstihare namazı için abdest alınıp namaz kılındıktan sonra bu rüyanın görülmesi durumu rüyayı gören kimsenin hayırlı bir iş ve hayırlı bir eş sahibi olacağına işarettir. Aynı zamanda istihare için gerekli tüm görev ve sorumlulukları yerine getirdikten sonra istihare rüyasında deniz gören kimse zor ve sıkıntılı durumlarda rahatlıkla kurtulacağına delalet eder. İstiharede Deniz Görmek kişinin kendisi ve çevresi için olumlu ve hayırlı olan bir takım gelişmelerin yaşanmasında önemli bir işaret olarak yorumlanmaktadır.

İş Ve Aile Hayatında Başarıların Yaşanması

İstiharede Deniz Görmek rüyayı gören kimse için bolluk ve bereket anlamı gelmektedir. Bu sebepten ötürü eğer istiharede bu rüyayı gören kimse için zor günlerin geride kalacağına ve her türlü sıkıntı, bela ve şerrin def olacağına delalet eder. Bunun ile birlikte bu rüya beraberinde iş hayatında sıkıntıları olan kimselerin rahata ermesine vesiledir. Aynı zamanda kişi eğer iş arıyorsa daha kolay bulma ihtimali bulunmaktadır. İstiharede Deniz Görmek bu rüyayı gören kimse için daha doğrusu istihareye yatan kişi için makam ve mevkide ileri derecelere geleceğine de işarettir. Bu sebepten ötürü bu rüyayı gören kimselerin kalbini ferah tutmaları gerekir. Bu istihare rüyasının görülmesi ile birlikte kişi eğer diyelim ki müdür yardımcısı konumunda ise müdür olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu sebepten ötürü İstiharede Deniz Görmek genişlik ve bolluğa işaret olduğunu rahatlıkla söylemekte fayda vardır.

Aynı zamanda İstiharede Deniz Görmek bu rüyayı gören kimse için aile yaşamında olumlu gelişmelerin yaşanacağına delalet eder. Bu sebepten ötürü kişi eğer evli değil ise evleneceğine işaret eder.  Aynı zamanda eğer kişi evli ise aile yaşamının mutlu ve huzurlu geçeceğine işarettir. Aynı zamanda bu rüyayı gören kimse çocuk sahibi değil ise çocuğunun olacağına işaret eder. Bunun ile birlikte ekonomik olarak herhangi bir sorun olmayacağına da işarettir.

İstiharede Deniz Görmek

Huzur Bulma Ve Bolluk Yaşanması Durumu

İstiharede Deniz Görmek bu rüyayı gören kimse için bolluk ve bereketin yaşanacağına işaret eder. Kişinin ekonomik anlamda sorun yaşaması mümkün değildir. Kişi eğer eli sıkışık bir durumda ise bu sorunun çözüleceğine işaret eder. Kişiye bir yerlerden para gelmesi ihtimali yüksektir. Bunun ile birlikte hiç beklemediği kimselerden iyilik göreceğine işarettir. Ticari anlamda iyi bir kazanç elde edecektir.

Aynı zamanda İstiharede Deniz Görmek kişiye huzur verip gönlünün ferahlamasını sağlayacaktır. Bu sebepten ötürü rüyayı gören kimsenin kalbini ferah tutması ve stresten uzak yaşaması gerekir. İçine düşmüş olduğu sıkıntılı ve bunalımlı halden kurtulması mümkündür. Bunun ile birlikte kavgalı olduğu kimseler var ise onlarla barışma imkanı da söz konusu olmaktadır.

Görüldüğü üzere İstiharede Deniz Görmek birçok hayra vesile olmaktadır. Zira deniz gören kimsenin kurtuluşa ereceği ve öteki dünyada gönlünün ferahlayacağını belirtebiliriz. Bu yüzden bu rüyayı gören kimselerin gönlünü ferah tutması gerekir.

]]>
İstiharede Gece Görmek https://www.istiharenamazi.com/istiharede-gece-gormek.html Wed, 05 Dec 2018 02:44:29 +0000 İstiharede Gece Görmek bazı durumlarda olumsuz durumlara yorumlanır iken çoğu zaman bu rüyaya yatan kimselerin huzur bulacağına ve hayırlı olayların başından geçeceğine delalet eder. Bunun ile birlikte istihare namazı k İstiharede Gece Görmek bazı durumlarda olumsuz durumlara yorumlanır iken çoğu zaman bu rüyaya yatan kimselerin huzur bulacağına ve hayırlı olayların başından geçeceğine delalet eder. Bunun ile birlikte istihare namazı kılıp bu uykuya dalan kimsenin niyeti halis olması sebebi ile istiharede Gece Görmek durumu birçok rüya yorumcusu tarafından hayırlara vesile olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Zira bu rüyayı gören kimse gecenin karanlığından kurtularak aydınlığa çıkacağında delalet eder. Ancak içinde yer alan bir takım sıkıntılar sebebi ile karanlık bir durumu yansıtan gece ile bir rüya görmesi oldukça doğaldır. Bu durum kişinin içine düştüğü sıkıntılı durumun kendisine dert edindiğini ve en yakın zamanda da hayırlara vesile olacağına işarettir.

İstiharede gece görmek rüyayı gören kimse için karanlık zamanların ortadan kalkacağına ve kaybolacağına işaret olup sıkıntılı günlerin geride kaldığına delalet eder. Aynı zamanda gece kavramının kişinin günahlarını örteceğine işarettir. Zira karanlık birçok şeyi örter. Bu sebepten ötürü bu rüyayı gören kimsede öteki dünyada günahlarının örtüleceğine işaret eder. Böylelikle de büyük sıkıntı ve dertlerinin iyiye vesile olacağını söylemekte fayda vardır. Aynı zamanda bu rüyayı gören kimsenin içini ferah tutması gerekir. Zira iş ve aile hayatında başarılar yaşaması söz konusudur. Bu sebepten ötürü bu rüyayı gören kimseleri sıkıntı ve stresi kafasından atması gerekir.

İstiharede Gece Görmek

İstiharede gece görmek bu rüyayı gören kimse için derin ve anlamlı bir huzurun yaşanacağına işaret eder. Üstelik bu huzurun kişi için uzun süreli olarak devam edeceğine işarettir. Bunun ile birlikte bu rüya aynı zamanda öteki dünya inancı olan ( yani ahiret inancı olanlar için) kimseler için hayırlara vesile olacağını belirtmekte fayda var. Zira bu rüya kişinin günahları üzerine gece gibi karanlık bir örtü halinde kapatacağına ve kaplayacağına delalet eder. Bu sebepten ötürü bu rüyayı gören kimselerin kendilerini kötü durumda görmelerine gerek yoktur. Aynı zamanda hem bu dünyada ve hem de ahrette ebedi huzur ve mutluluğa kavuşacağına işaret eder. Bu sebepten dolayı istiharede gece görmek hayra yorumlanması gereken bir durumdur.

Bu istihare namazı ve beraberinde dalınan uyku ile birlikte görülen rüyalar hayırlı bir amel neticesinde yapıldığı için birçok yönden kişiye olumlu yansımaları olmaktadır. Bu rüyayı gören kimse için huzur ve mutluluğun artacağına işarettir. Aynı zamanda iş ve aile hayatında mutluluk ve başarının geleceğini söylemek mümkündür. Bu sebepten ötürü bu rüyaya yatan kimselerin gece gibi karanlık bir düşü görmeleri neticesinde kendilerini kötü hissetmemesi gerekir. Zira istiharede gece görmek oldukça hayırlıdır. Çünkü bu durum rüyayı gören kimse için eğer çevresinde küs olduğu bir kimse var ise barışacağına delalet eder.

Bu rüyanın görülmesi ile birlikte rüya tabircileri tarafından kişinin dargınlık ve kırgınlıklarının yok olacağına işaret eder. Kişi hem iş hayatında hem aile hayatında ve hem de diğer çevreler tarafından sevilen sayılan, sözü geçen ve ağırlı olan bir kimse olarak nitelendirilecektir. Bu yüzden istiharede gece görmek hayırlı bir durum olarak nitelendirilebilir. 

]]>
İstihare Rüya Yorumları https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruya-yorumlari.html Mon, 03 Feb 2020 06:00:40 +0000 İstihare rüya yorumları, Kişinin gördüğü rüyanın şekline ve rengine bakarak ve bunlara dayanarak yapılır ve daha sonra kişinin isteğine bırakılır.İstihare Allah'tan hayır dilemektir. Yani rüyada görülen hayırlı olup ol İstihare rüya yorumları, Kişinin gördüğü rüyanın şekline ve rengine bakarak ve bunlara dayanarak yapılır ve daha sonra kişinin isteğine bırakılır.İstihare Allah'tan hayır dilemektir. Yani rüyada görülen hayırlı olup olmadığını anlamak için Allah'a yönelmek ondan dilemek ve istemektir. İnsanın başına gelecek olayları, Allahtan başka kimse bilemez. Bu yüzden Allah'tan hayır istediğimizi ve hayırlı olana gönlümüze vermesi için dua ederiz. Bundan sonrası Allah'a bırakılmalı yani tevekkül edilmelidir. Hadis-i şeriflere göre evleneceğiniz kişiyi rüyada görmek için en güzel yol istihareye yatmaktır. İstihare eden kişi zarar görmez, istihare eden pişmanlık duymaz çünkü istihare Peygamber efendimizin (s.a.v.) bir sünnetidir. Onun ümmetine tavsiye ettiği bir dua ve ibadet biçimidir. Bu gibi hayati meselelerde  evlenmeden önce birkaç defa istihare edilmeli ve Allah'a sığınılmalıdır. Nefsin ve kötü kişilerin araya girmesinden koruması için, Ona yalvarılmalıdır. Hadis-i şerifte buyurulur ki sen sorunu sor Rabbine gerisini bırak O sana bir şekilde cevabı verecektir.  

İstihare Rüya Yorumlarıİstihare rüya yorumları aşağıdaki gibidir
 
Istiharede yeşil renk görmek; görülen renk temizse niyetindeki şeyi yapmasının hayır getireceğine yani iyiye hayra yorulur. Şifaya, umuda mutluluğa, canlılığa, huzura ve barışa işaret eder.
Istiharede beyaz renk görmek; ferahlığa ve mutluluğa ya da nişanlanmaya, evlenmeye veya hayırlı kısmete, aydınlığa, masumiyete saflığa yorulur.
Istiharede kırmızı renk görmek; Şer olduğuna işaret edilir, bu niyet edilen şeyden kaçınılmasına işaret edilir. ayrıca savaşa, şiddete, tartışma ve ihtirasa yorumlanır.
Istiharede sarı renk veya altın rengi rengi görmek; hastalığa yorulur.
Istiharede mor renk görmek; şüpheye veya fedakarlığa ve dostluğa yorulur.
Istiharede mavi renk görmek; ümide, bolluğa, sadakata, sağlığa ve mutluluğa yorulur.
Istiharede siyah renk görmek; mutsuzluğa, kasvete, gam ve kedere, şerre yorulur. Yani kırmızı ve siyah renkleri gören bir kişi istiharede kendisi için niyetlenmiş olduğu konunun kendisi için hayırsız olduğunu çıkarmalıdır.
Istiharede kahverengi renk görmek; uzun yolculuğa veya bağlılığa yorulur.
Istiharede pembe renk görmek; genç kızlığa, sevgiye, mutluluğa, şefkate ve ümide yorulur.
Istiharede bordo renk görmek; zenginliğe başarıya ve refaha yorulur.
Istiharede gri renk görmek; korkuya, kararsızlığa, kötü sağlığa ve depresyona yorulur.
Istiharede bordo renk görmek; zenginliğe başarıya ve refaha yorulur.
]]>
İstiharede Yeşil Görmek https://www.istiharenamazi.com/istiharede-yesil-gormek.html Thu, 23 Jan 2020 04:06:27 +0000 İstiharede Yeşil Görmek, Manası itibari ile Allah'tan hayır talep etmek demektir. Yani istiharede görülen bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu, anlamak için Allah'tan dilemek ve istemektir. İnsanın başına gelecek ha İstiharede Yeşil Görmek, Manası itibari ile Allah'tan hayır talep etmek demektir. Yani istiharede görülen bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu, anlamak için Allah'tan dilemek ve istemektir. İnsanın başına gelecek hadiselerin, Allah bildirmedikçe bilinemeyeceğini öğreten İslam dini, bu konuda Allah'tan hayır umduğumuzu ve hayırlı olana gönlümüzü yatıştırması için dua ederiz. Bundan sonrası Allah'a tevekküldür. Hadis-i şerifte istihare de evleneceğiniz kişiyi rüyada görmek için en güzel yol istihare rüyasıdır. İstihare eden kimse zarar görmez, istihare eden pişmanlık duymaz, istihare Peygamberimizin bir sünnetidir. Ümmetine tavsiye ettiği bir dua ve ibadet şeklidir. İstihare gerçeği üzerinde medyada anlatılan Erbakan'ın kızı İstihare rüyası sayesinde evleneceği kişiyi rüyasında görmüş ve bir gün ABD seyahatinde uçağa bindiğinde bu kişiyle karşılaştığını ve çok şaşırdığını ve daha sonrada evlendiklerini anlatmıştır. Esasen bu gibi hayati konularda evlenmeden önce birkaç defa istihare etmeli, Hak Teala'ya sığınmalıdır. Nefsin ve kötü kimselerin araya girmesinden koruması için, Allah'a yalvarmalıdır. Hadis-i şerifte der ki, sen sorunu sor Allah sana bir şekilde cevabı verecektir. Şayet 7 gece usulüne uygun istihare yapılmasına rağmen görmüyorsa ya konuya tam vakıf olmuyordur, ya da henüz sorunun cevabını görmek sizin için hayırlı değildir. Bunu uyumadan önce defalarca tekrarlayın, içten niyet edin ve öyle uykuya geçin.

İstihare Namazı Kılındıktan Sonra Peygamberimizden (a.s.m.) Rivayet Edilen Şu Dua Okunur;

"Allah'ım, bu işimi hakkımda hayırlı olacağını yalnız Sen bildiğin için bana doğrusunu göstermeni niyaz ediyorum. Senin sonsuz kudretine iltica ediyor, yardım bekliyorum. Yüce lütfundan ihsan etmeni istiyorum. Muhakkak Senin her şeye gücün yeter, ben ise hiçbir şeye güç yetiremem. Sen her şeyi bilirsin, ben ise hiçbir şey bilmem. Sen bütün gaybları bilirsin, Allah'ım, bu iş benim dinim, yaşayışım, işimin akıbeti, dünyam ve ahiretim hakkımda hayırlı ise bunu bana nasip eyle. Sonra bunda benim için feyiz ve bereket vücuda getir. Şayet bu iş benim dinim, yaşayışım, işimin akıbeti, dünyam ve ahiretim hakkında hayırlı değilse, bunu benden, beni bundan vazgeçir. Bu hususta gönlümde bir meyil bırakma. Benim için hayırlısı ne ise onu kolaylaştır. Sonra da beni takdir buyurduğun bu hayırla hoşnut eyle."

İstiharede Yeşil Görmek

Her rengin bir anlamı vardır; İstiharede Yeşil Görmek, görülen renk temiz ve güzelse anlamı da o kadar iyiye yorulur. Beyaz renk, ferahlık ve mutluluğa, sarı renk hastalığa, mavi renk, ümide, yeşil renk dinin kuvvetine, kırmızı renk aşka ve sevdaya, pembe renk genç kızlığa ve ümide, mor renk şüpheye, siyah renk mutsuzluğa, kahverengi uzun yolculuğa işarettir. Renklerle görülecek rüya, rüyanın şekline ve rengine göre bu maddelere dayanılarak yorumlanır. Daha sonra kişinin isteğine bırakmak gerekir.

Namazı kılınıp, duası yapılan, istihare rüyasında beyaz yada yeşil renkleri görmek hayra, yani kişinin istiharede kendisi için niyet ettiği şeyin hayırlı olduğuna delalet etmiştir. Siyah yada kırmızı renkler görmek ise şerre alamettir, yani kişinin istiharede kendisi için niyet ettiği şeyin kendisi hakkında hayırsız olduğunu gösterir. Eğer kişi 7 gün boyunca Rüya görmez ise kişinin kalbine bırakılır.

"Allah dualarınızı kabul buyursun" Kısmet, kader, herşey, için Amin.

]]>
İstiharede Beyaz Görmek https://www.istiharenamazi.com/istiharede-beyaz-gormek.html Thu, 23 Jan 2020 04:16:02 +0000 Rüyalarda beyaz ve yeşil görmek hepimizin bildiği gibi hayra işarettir. İstiharede beyaz görmek de aynı şekilde hayra işaret olarak yorumlanır. İstihare yapmak Peygamber efendimiz (sav.)'inde hadislerinde söz ettiği gibi din Rüyalarda beyaz ve yeşil görmek hepimizin bildiği gibi hayra işarettir. İstiharede beyaz görmek de aynı şekilde hayra işaret olarak yorumlanır. İstihare yapmak Peygamber efendimiz (sav.)'inde hadislerinde söz ettiği gibi dinimizde önemli bir yeri olan harekettir. Hareket diyoruz nitekim ibadet olmadığını biliyoruz. Kişi önce istihare namazı kılıp duasını eder ve niyetlenip kimseyle konuşmadan uykuya dalar. 

İstihare yapıp yatan herkesin rüya göreceği gibi biz durum elbetteki söz konusu değildir. Ancak Peygamber efendimiz (sav.)'in görülen rüyanın alınacak kararlar konusunda yol gösterici özellikte olduğunu söylediği  ta o zamanlardan günümüze süregelmiş bir hadistir. İnsanlar yeni bir işe başlayacakları, hangi okula gidecekleri, bir ilişkiye başlayacakları gibi önemli konularda istihare yaparlar. Kişinin namazını kıldıktan kişinin kimseyle konuşmaması gerektiği söylense de bu konu hakkında bir kesinlik yoktur. İstiharenin dini kitaplardaki anlamı: Hayırlı olanı Allah'tan hayırlısıyla istemek olarak açıklanır. 

İstiharede Beyaz Görmek


Aslında istihare bir duadır. Allah'u Teala istiharenin nasıl yapılacağını Kur'an'ı Kerim'de biz Müslümanlara öğretmiştir. Hz. Muhammed (sav.) efendimiz ise bunu uygulayarak bizlere öğretmiştir. Bu konu hakkında Cabir (ra.)in bizlere aktardığı bir açıklamayla bu konuya açıklık getirmiştir. Demiştir ki:“Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerinde, Kur’an’dan sure öğretir gibi istihareyi de öğreterek şöyle derdi: “Sizden biriniz bir işe niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekât nafile namaz kılsın ve şöyle desin: “Allah’ım! Senden, senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Senin büyük lütfundan talep ederim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen bütün gizlilikleri bilensin. Allah’ım! Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırdan memnun kıl.” (Buharî, Teheccüd, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; İbn Mace, İkâme, 188; Ahmed b. Hanbel, 3/344)

İstiharede beyaz görmek hayırlı ve olumlu işlerin olacağını işaret eder. Aynı şekilde yeşil görmekte hayırlı işlere delalet eder. Siyah ve kırmızı görmek ise yapılmak istenen işin sonunun hayırlı olmadığını gösterir. Rüyada illa her şeyin bembeyaz ya da simsiyah olması söz konusu değildir. Rüyanın belli yerinde onu görebilirsiniz ya da elinizdeki nesnenin rengi, üzerinizdeki kıyafetin rengi veya karşınızdaki kişinin kıyafetinin rengi gibi rüyanın herhangi bir yerinde geçen bir renk rüyanın yorumlanmasında yorumlayıcı kişiye yardımcı olur.

Beyaz sadece istiharede değil diğer rüyalarda da hayırlı olarak tabir edilir. İstiharede beyaz görmek kişinin alacağı kararda yol gösterici bir yardımcıdır. Lakin hadislerde de mevcut olduğu gibi hayatınızı bu rüyadan hareketle çizmemeniz kendi kararınızı vermeniz gerekir. Nitekim unutulmamalıdır ki. Sizin başınıza gelecek olan her şey Allah tarafından daha siz doğmadan kaderinize yazılmıştır ve siz kaderinizde yazılandan başkasını yaşamazsınız.
]]>
İstihare Rüyası https://www.istiharenamazi.com/istihare-ruyasi.html Mon, 03 Feb 2020 06:04:31 +0000 İstihare rüyası, gelecek hakkında bilgi almak için, iyi bir niyetle, bilinmeyenleri öğrenmek, girişilecek yeni bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için, niyet edilen şeylerin hayrını öğrenmek i İstihare rüyası, gelecek hakkında bilgi almak için, iyi bir niyetle, bilinmeyenleri öğrenmek, girişilecek yeni bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için, niyet edilen şeylerin hayrını öğrenmek için ilahi makamlardan dua yoluyla yardım isteyip, bu amaçla görülen rüyadır. Bu yöntem sadece İslamiyet'e has bir özellik değildir. Antik çağlardan itibaren kullanılmıştır. Latince 'de incubatio, Yunanca 'da   agkoimesis adını alan istiharede önemli olan bunun Allah'tan nasıl istendiği, nasıl dua edildiği ve namazın doğru olarak kılınmasıdır.

İslamiyet'te istihare ve istihare rüyası

İstihare, İslam'da hakkında hayırlı olanı istemek için, abdest alarak iki rekat namaz kılmak ve dua ederek, istediği işle alakalı rüya görmek için uykuya yatmak olarak bilinir. Hz Muhammed (s.a.v.) mümin kulları fal gibi yöntemlerden vazgeçirmek için insanlara bu yolu önermiştir. Bu konuda şunu söylemiştir:

 " Biriniz bir konuda bir iş yapmaya niyetlenirse, farzın dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle desin;

Ey Allah'ım, senin ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısı olanı istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız olan lütfundan bana da ihsan etmeni istiyorum. Ben hayırlı olanı bilmiyorum, ama sen bunu biliyorsun. Ben buna güç yetiremem, ama sen güç yetirirsin. Ey Allah'ım! yapmayı düşündüğüm iş, eğer dünyam, dinim ve geleceğim hakkında hayırlı olacaksa, bu işi bana takdir et, onu bana kolaylaştır, bereketli ve uğurlu eyle. Yok eğer dünyam, benim ve geleceğim için kötüyse, onu benden uzaklaştır. Hayırlı olan hangisi ise, sen onu bana takdir et. Beni mutlu ve hoşnut eyle!"  

İmam-ı Gazali hazretleri bu konuda buyuruyor ki:

Bu dört şeyi yapan, diğer dört şeyden mahrum kalmaz;

 • Şükreden kişiler, nimetin artmasından,
 • Tövbe eden kişiler, kabulden,
 • İstihare eden kişiler, hayırdan,
 • İstişare eden kişiler, hakikate ulaşmaktan ve doğruyu bulmaktan mahrum kalmazlar.  

Bu sebeplerle bir işe başlarken, evlilik yaparken, yeni bir ev alırken istihare yapılmalıdır. İstekler için Allah'a sığınmalı, istihare yapılmalıdır.

İstihare Rüyası

İstihare rüyası görmek için ne yapılmalıdır

Bunun için kişi önce tövbe etmelidir. Tövbe etmek için, "Ya Rabbi! Bugüne kadar yaptığım günahlardan pişmanım. Bundan sonra da inşallah günah işlememeye söz veriyorum" demelidir. Ardından gusül abdesti almalı, gece için istihareye niyet ettim demelidir. Bundan sonra iki rekat namaz kılmalıdır. Namazın ilk rekatında, Fatiha ve Sübhaneke' den sonra Kafirun, ikinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas okumalıdır. İstihare namazı kılındıktan sonra aşağıdaki duayı okumalıdır;

"Allahümme inni estehirüke bi-ilmike ve estakdirüke bi-kudretike  ve es'elüke min fadikel azim fe inneke takdirü ve la akdirü ve ta'lemü ve la a'lemü ve ente allamül-guyüp."

Bu şekilde yedi gece istihareye devam etmelidir. İsterse gündüz vakti de istihareye yatılabilir. Gusül abdesti sadece ilk gün alınır. 

İstihare rüyası için dikkat edilmesi gerekenler nedir

 • Bu rüyayı görmek için yapılan ibadetleri kişinin kendisi yapmalıdır. Herkes istihareye kendisi yatmalıdır. Bunu nasıl yapacağını öğrenerek, kendi ifa etmelidir. Dinimizde bedenle yapılacak olan ibadetleri başkasına yaptırmak caiz olmaz.
 • İstihare için namaz kılınıp, dua edildikten sonra, kişinin hiç konuşmadan yatması gerekir. Ancak ihtiyaç olursa konuşmalıdır. Genellikle yatsı namazından sonra, istihare için namaz kılıp, konuşmadan yatmak iyidir.
 • İstihare yapıldıktan sonra, abdestli kıbleye doğru dönülerek yatılır. İlk gün rüya görülmese bile, yedi gün süreyle devam edilmelidir. İstihare rüyasında yeşil ya da beyaz görmek hayra yorulmalı, kırmızı ya da siyah görmek şerre yorulmalıdır. Rüyada hiç bir şey görülmediğinde, kalbe bakmak gerekir. İçinde o işi yapma arzusu bulunuyorsa, o işe karar verip yapmalıdır. Buna rağmen]]> İstihare Nedir https://www.istiharenamazi.com/istihare-nedir.html Sat, 08 Dec 2018 04:29:37 +0000 İstihare nedir, sorusuna cevaben kelime anlamı verilebilir. Kelime anlamı olarak hayır dilemek yada herhangi bir işin sonunun kendisi için hayırlı olup olmadığını anlayabilmek için iki rekat namaz kılmak ve dua etmek demek İstihare nedir, sorusuna cevaben kelime anlamı verilebilir. Kelime anlamı olarak hayır dilemek yada herhangi bir işin sonunun kendisi için hayırlı olup olmadığını anlayabilmek için iki rekat namaz kılmak ve dua etmek demektir. İstiharede asıl olan kılınan namazdır. Çünkü kılınan İstihare namazı sünnettir. Asıl amaç uyumak yada rüyaya yatmak değildir. Öyle ki uyumak için için yeterli vakit yoksa sadece İstihare namazı kılınabilmektedir. Namaz kılınıp dua edildikten sonra abdestli bir şekilde kıbleye yönelerek uyumak Şerh Şir’Âtül İslam kitabındaki tariftir. Sonrasında kişi rüyasında gördüğü renklere göre karar verir. Eğer rüyada yeşil renk yada beyaz renk görürse İstihare için namazını kıldığı işin hayırlı olduğu sonucu çıkar. Eğer rüyasında siyah yada kırmızı renk görürse bu o işin hayırlı olmayacağına işarettir. Yalnız bazı durumlarda İstihare namazı kılındıktan sonra görülen rüyalar sadece beyaz, yeşil, siyah ve kırmızı renkleri açıkça görülmez rüyalar çok daha ayrıntı içeren karmaşık rüyalar olabilir. Bazen de anlatılan durumun tam tersi rüyaların görülmesi söz konusu olabilir, açıkça ilgili konuya bir işaretin olması söz konusu olabilir. Burada rüya yorumlama konusundaki bilgi derinliğinin önemi devreye girer çünkü kişi rüyayı kendine hayırlı bir şekilde değerlendirebilir ama rüya o kişi için şer niteliğinde olabilir.

  İstihare namazının kılınma vakti :

  İstihare namazı için vakit belirtilmemiştir. O nedenle kerâhat vakitleri yani namaz kılınamayan vakitler dışında herhangi bir zamanda kılınabilir.

  İstihare namazının kılınma şekli :

  İstihare namazı kılınırken neler okunacağı hadislerde belirtilmemişti ancak namazın ilk rekatında Fatiha sûresinden sonra Kâfirun sûresi, ikinci rekatında da Fatiha’dan sonra İhlas sûrelerinin okunması tavsiye edilmektedir. İstihare namazı güçlü bir sünnettir. Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından ashabına her tereddütlü konuda bu namazı tavsiye ettiği bilinmektedir. Namaz üç, beş yada yedi kere tekrarlanır. Yinede kalben doğru bir seçim yapamıyorsa kişi aklına uygun geleni yapar. Sünnette öğretilen İstihare şekli böyledir. İstihareyi kişinin kendisi yapmalıdır başkasına yaptırmak caiz değildir. Çünkü bedenle yapılacak bir ibadeti başkasına yaptırmak söz konusu değildir. Evlenmeden önce yada bir şeyin hakkınızda hayırlı olup olmaması konusunda bir kanaate varabilmek için İstihare yapılır. İstihare namazından önce tövbe edilmeli ve namaz sonrasında “ eğer bu işim, verilen (örnekteki gibi evlenmem) yada şu evi almam dünya ve ahiretim için hayırlı ise bunu bana mübarek eyle, değilse benden uzaklaştır ve hayırlı olanı bana kolaylaştır. Beni rıza gösterenlerden eyle Ya Erhamerrahim “ demek gerekir.

  İstihare Nedir

  İstihare hakkında bazı hadisler :

  • Yapacağı işi ehliyle istişare edene o işin en güzeli nasip olur. Taberani
  • İstihare yapan zarar etmez, istişare edende pişman olmaz. (65 el-Hîndî VN/813 (H.21532))

  İstihareden sonra  yada öncesinde gerekli istişareler yapılmalı sonra o iş için karara varmalıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de  şöyle buyrulur;

  İş konusunda onlarla istişare yap. İstişareden sonra o işi tam olarak yapmaya karar verince, artık Allah’a dayan ve güven. Ali-İmran 3/159

  ]]>
  İstihare Duası https://www.istiharenamazi.com/istihare-duasi.html Thu, 23 Jan 2020 03:56:17 +0000 İstihare duası,  sonucu hayır ve iyi olduğu tam anlamıyla bilinmeyen durumlarda, Allahtan hayır olanı göstermesi için edilen bir duadır. Eğer, kişi namazını kılamayacak h

  İstihare duası,  sonucu hayır ve iyi olduğu tam anlamıyla bilinmeyen durumlarda, Allahtan hayır olanı göstermesi için edilen bir duadır. Eğer, kişi namazını kılamayacak halde ise, sadece duasını okuyup rüya’ya yatabilir. Burada makbul görülen duadır. Şüphesiz ki peygamber efendimiz ümmeti için zararlı olan hiçbir şeyi önermez! Resulü Ekrem sahabelerine istihare namazı öğretmiş ve kılmaları hususunda onları bilgiler vermiştir.

  İstihare Duası;
  ‘‘Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es'eluke min fadlike'l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta'lemu vela â'lemu ve ente allâmu'l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâzâ'l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ'lemu enne hâza'l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va'kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. ’’

  İstihare duasının anlamı;

  “Allah’ım yapmayı düşündüğüm şu işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin devasa fazlından hibe buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mukaddes kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahretimin sonucu bakımından benim için fenalık olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için iyilik olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut eyle''

  İstihare ile ilgili hadisler;

  “İstihare yapan kimse hüsrana uğramaz, istihare eden pişman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez’’

  ‘’ Allaha istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir’’

  ‘’İstihare eden zarara düşmez’’

  ‘’ istiharede bulunmak ve kadere razı göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun eksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir’’

  ‘’Allah’ım bana hayır ver ve benim için hayırlı olanı se璒

  ‘’Âdemoğlunun Allah’tan hayır dilemesi (istiharesi) saadetindendir. Allah’ın hükmüne razı olması da saadetindendir. Allah’tan hayır istemeyi terk etmesi ise onun bedbaht olmasındandır. Allah’ın hükmüne razı olmaması da, Âdemoğlunun bedbahtlığındandır’’

  ]]>
  İstihare Namazı Nasıl Kılınır https://www.istiharenamazi.com/istihare-namazi-nasil-kilinir.html Sat, 08 Dec 2018 18:41:23 +0000 İstihare namazı, farz olan namazın arkasından tıpkı sabah namazının sünneti gibi kılınmaktadır. Ancak istihare namazında makbul kılınan birinci rekâtta Fatiha süresinin arkasından Kafirun suresi, İstihare namazı, farz olan namazın arkasından tıpkı sabah namazının sünneti gibi kılınmaktadır.

  Ancak istihare namazında makbul kılınan birinci rekâtta Fatiha süresinin arkasından Kafirun suresi, ikinci rekâtta ise tekrar Fatiha süresinin arkasından, ihlâs suresinin okunmasıdır.

  İstihare Namazı Nasıl Kılınır

  İstihare namazı nasıl kılınır;

  • İlk olarak farz namazı kılınır ve arkasından istihare namazına niyet edilir. ‘’Niyet ettim Allah rızası için istihare namazı kılmaya’’ denir.
  • Niyetin arkasından tekbir getirilir ‘’ Allahu Ekber’’ denir ve namaz başlamış olur
  • Tekbir alındıktan, tıpkı sabah namazının sünnetini kılıyormuş gibi eller bağlanır ve ‘’Subhaneke’’ duası okunur.
  • Arkasından ‘’Allahu Ekber’’ denilir ve Fatiha süresi okunur.
  • Fatiha süresinin arkasından ilk rekâtta ‘’kafirun süresi’’ okunur ve süre bitince rükuya gidilir.
  • Rükû esnasında üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir ve doğrulur.
  • Namaz da doğrulurken her seferinde "Semi Allahu Limen Hamideh" denir. Doğrulma işlemi tam dümdüz olunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
  • Tekrar ‘’Allahu Ekber’’ denilir ve secdeye varılır. Secde de iken ellerin tam anlamıyla kapalı olması gerekir. Secde de üç defa ''Subhane Rabbiyel Ala" denir.
  • Secdeden sonra "Allahu Ekber’’ denir ve ayağa kalkılır.
  • Ayakta iken besleme çekilir ve arkasından her namazda olduğu gibi ilk önce Fatiha süresi okunur ve âmin denir.
  • Fatiha süresinin arkasından ‘’İhlâs suresi’’ okunur ve ruküya gidilir. Rukü da ‘’Subhane Rabbiyel Azim" denir.
  • Doğrulurken ise yine ‘’Semi Allahu Limen Hamideh’’ denir.
  • Tam doğrulma pozisyonuna gelinde ise "Rabbena Lekel Hamd" denir.
  • Akabinde ‘’Allahu Ekber’’ denilir ve secdeye varılır.
  • Secdede iken üç kere  "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Arkasından tekrar secde yapılır ve aynı kelimeler tekrar söylenir. İki kere aynı işlemi yaptıktan sonra bu sefer secdede oturulur.
  • Tekrar ‘’Allahu Ekber’’ denilir ve ilk önce ‘’Ettehiyyatü duası arkasından, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena" duaları okunulur ve önce sağ tarafa dönülür ve  ‘’Es Selamu Aleyküm ve Rahmetullah" sonra sol tarafa dönülür ve ''Es Selamu Aleyküm ve Rahmetullah" denilir.
  • Bu şekilde selam verme işlemi de gerçekleşir ve namaz bitilir.
  • Ancak namazın arkasından hiçbir şey yememek, içmemek ve konuşmamak gerekir.
  • Akabinde istihare duası okunur ve kıbleye doğru yatılır.
  • Eğer ilk yattığınız rüyada bir şey görmemiş veya unutmuş iseniz tekrar yatmanızda fayda var.
  • Sağ tarafa dönük şekilde yatmak ve uyumaya çalışırken ''Allah ,Allah'' demek güzel olacaktır.
  ]]>
  İstihare Namazı Duası https://www.istiharenamazi.com/istihare-namazi-duasi.html Sun, 09 Dec 2018 08:35:54 +0000 İstihare namazı duası, namaz kılındıktan sonra okunur. Namazı kılmak için öncelikle tövbe ederek, gusül abdesti alınması gerekir. Gusülün ardından, "İstihareye niyet ediyorum" deyip, iki rekat namaz kılınır. N İstihare namazı duası, namaz kılındıktan sonra okunur. Namazı kılmak için öncelikle tövbe ederek, gusül abdesti alınması gerekir. Gusülün ardından, "İstihareye niyet ediyorum" deyip, iki rekat namaz kılınır. Namazın birinci rekatında Fatiha ve Kafirun suresi, ikinci rekatında Fatiha ve İhlas suresini okumalısınız. Bir iş yapılmasını istediğinizde iki rekat namaz kılarak, namaz sonunda Allah'tan en hayırlı olanını istemek mendub'tur. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; "İçinizden biri bir iş yapmayı düşündüğü zaman, farz olan dışında iki rekat namaz daha kılsın ve şöyle desin; Allah'ım, ben senin yüceliğinden dolayı, senden bir hayır istiyorum. Senden diliyorum, senin her şeye gücün yeter, benim böyle bir gücüm yoktur. Sen her şeyi bilensin, ben bilemem. Eğer bu iş hakkımda hayırlı ise, bana yaklaştır, bu işte bana bereket ihsan et. Eğer hakkımda hayırlı değilse akıbeti kötüyse, beni ondan onu benden geri çevir. Hangisi hayırlıysa, bana onu ver."

  İstihare namazından sonra okunacak dua nedir

  "Allahümme inni estehirüke bi-ilmike ve estaktirğke bi-kudretike ve es'elüke min fadlikel!azim fe inneke takdirü ve la akdirü ve ta'lemü vela a'lemü ve ente allamül-guyüp. Allahümme in kunte ta'lemu enne hazal, emre hayrun li fi dini ve meaşi ve akibeti emri acili emri ve acilihi fakdirhu li ve yessirhu li summe barik li fih. Ve in kunte ta’lemu enne haza’l-emre şerrun li  fi dini ve meaşi ve akıbeti emri acili emri ve acilihi fasrifhu anni vasrifni  anhu va’kir liyelhayra haysu kane sume ardini bih.”

  Anlamı: Allah'ım sen teksin, senden hayırları diliyorum. Sen'den hayrı yapabilmek için kudret diliyorum. Sen bunu vermeye kadirsin. Yüce Rabbim fazlını diliyorum. Ben acizim, Sen her şeye kadirsin. Ben cahil, Sen bilensin. Sen tüm gaybları bilensin. Allah'ım bu iş benim için, hayatım, dinim ve sonum için hayırlıysa, bana takdir et, onu yapmamı kolaylaştır. Hayır değilse, onu benden geri çevir. Benim için hayır neyse, bana onu ver, onu takdir et.

  İstihare Namazı Duası

  İstihare nasıl yapılmalıdır

  • İki rekat namaz kılarak, ardından duayı yaparak, kalbinize doğacak nefret ya da istekle, işinizin hayırlı olan tarafının gerçekleştiğine kanaat getirerek, buna rıza göstermelisiniz.
  • Namazın ardından hiç konuşmadan, sağ tarafınıza ve Kıble'ye doğru yatmalısınız.
  •  Uyurken kalpten gelecek şekilde "Allah Allah" demeniz iyi olacaktır. İşiniz için kalbinizi dinlemeniz hayırlı olacaktır.
  • Duayı okuduktan sonra 3 tane İhlas suresi, 1 tane Fatiha suresi okuyarak peygamberimize ve sevdiklerine hediye etmek hayırlı olacaktır. Allah ile konuşup, Onun kulu olduğunu, aciz olduğunu hissedip, her şeyi Allah'a bırakmalıdır. Allah kapısına geleni geri çevirmeyecektir.
  • İstihare sünnet olduğundan, danışacak kimsesi olmayanın bunu yapması gerekir.
  • Gusül abdesti sadece ilk gün yapılır.
  • İstihareyi herkesin kendisi yapması gerekir, başkası için istihare yapılamaz. Zaten beden ibadetlerini başkasına yaptırmak caiz olmaz.
  •  İstihare yedi gece bu şekilde yapılmalıdır. İstihareyi gündüzde yapabilirsiniz.
  • Bu yaptığınızla kararınızı veremiyorsanız, daha fazla istihare yapmalısınız.
  ]]>
  İstihare Namazı https://www.istiharenamazi.com/istihare-namazi.html Mon, 04 Mar 2019 17:11:12 +0000 İstihare namazı, bir kişinin veya işin hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alınarak kılınan 2 rekat nafile namazdır. Namaz kılındıktan sonra istihare duasını okuyup kimseyle konuşmayarak sağ tarafına yatıp iste İstihare namazı, bir kişinin veya işin hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alınarak kılınan 2 rekat nafile namazdır. Namaz kılındıktan sonra istihare duasını okuyup kimseyle konuşmayarak sağ tarafına yatıp istediği şeyi düşünerek uyumalıdır. Bir işe başlayacağınız veya bir işten ayrılacağınız zaman istihare duasını okuyup  Allah’ım istediğim düşündüğüm şey  dünya ve ahiretim için hayırlı ise bunu mübarek eyle denilmelidir. İstihare namazı haram bir iş yapılmaz. Rüyada renk görmenin de bir bağlayıcılığı yoktur. 

  İstihare ile ilgili birkaç hadis yazmakta fayda var.

  (Mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) (hakim)

  (İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir.) (tirmizi)

  “Allah’a istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir.” (Buhari)

  İstihare duası

  Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih.”

  İstihare duasının anlamı : Allah'ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin. Allah'ım eğer sen bu işin benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı ise bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli ise bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnud eyle.

  İstihare namazına nasıl niyet edilir ve kılınır

  İstihare namazı niyeti

  "Yarabbi! Buluğ çağımdan bugüne kadar işlediğim bütün günahlardan dolayı pişman oldum. Bundan sonra  inşallah günah işlemeyeceğime dair söz veriyorum" denilip günahlardan tövbe edilerek birkaç defa istihare edip Allahu teâlâ'ya sığınılmalıdır. Tövbe ettikten sonra gusül abdesti alınır Ve istihare namazına niyet ettim denilir.

  İstihare namazı sabah namazının sünneti gibi kılınır. Tek fark; 1 Rekatta zammı sure olarak Kâfirun Suresi , 2 Rekatta zammı sure olarak İhlas suresi  okunur.

  Okunacak olan zammı sureler

  1. Rekatta Fatiha'dan Sonra Kâfirun Suresi

  Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- Kul yâ eyyühel kâfirûn
  2- Lâ  a'büdü mâ ta'büdûn
  3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
  4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
  5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
  6- Leküm dînüküm veliye dîn

  Anlamı
  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  1- De ki: Ey kâfirler
  2- Tapmam o taptıklarınıza!
  3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz. 
  4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
  5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
  6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

  2. Rekatta Fatiha'dan Sonra İhlas Suresi

  Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- Kul hüvellâhü ehad
  2- Allâhüssamed
  3- Lem yelid ve lem yûled
  4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  İhlas Suresi Anlamı
  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  1- De ki; O Allah bir tektir. 
  2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
  3- Doğurmadı ve doğurulmadı 
  4- O 'na bir denk de olmadı.

  Oturuşta ise diğer namazlarda olduğu gibi : Ettehiyyâtü , Allâhümme Salli , Allâhümme Barik , Rabbenâ duaları okunur. Ardından istihare duası]]>